Đề án Tự chủ Tuyển sinh Trường Đại học Thành Đông 2015

đăng 04:52, 13 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:11, 15 thg 3, 2015 ]
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

    Trường Đại học Thành Đông xây dựng Đề án tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2015 - 2017 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH:


1. Mục đích
- Thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Đảm bảo được chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được tuyển vào Trường Đại học Thành Đông; bảo đảm kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng.

2. Nguyên tắc
- Kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường Đại học Thành Đông tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia (THPT QG) và dựa vào kết quả học tập, rèn luyện lớp 12.
- Trong xét tuyển bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, không gây áp lực cho xã hội và tốn kém cho thí sinh, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
- Trong các kỳ tuyển sinh năm 2015, 2016 Trường tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh riêng để đến kỳ tuyển sinh năm 2017 có thể tự chủ hoàn toàn trong công tác tuyển sinh.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2017 và các quy định tại Luật Giáo dục Đại học.
    Có 2 phương thức tuyển sinh cụ thể như sau: Đề án tuyển sinh Trường Đại học Thành Đông

    Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: Đại học Thành Đông Cơ Sở Hà Nội
    Tổng hợp Đề án tuyển sinh riêng của các Trường Đại học tại: Đề án tuyển sinh riêng năm 2015