Xét Tuyển Đại Học

THÔNG BÁO: NHÀ TRƯỜNG BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ DỰ THI TỪ NGÀY 15/3 ĐẾN 30/4 THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH - Số 160 Tôn Đức Thắng
TH
ÔNG BÁO: NHÀ TRƯỜNG NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN TỪ 01/01 ĐẾN 15/12 THÍ SINH NỘP PHIẾU XÉT TUYỂN TẠI PHÒNG TUYỂN SINH - 
Số 160 Tôn Đức Thắng (MẪU CÓ TẠI CƠ SỞ)

TỔNG HỢP ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG CỦA CÁC TRƯỜNG:...TẠI ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG:
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC TẠI CHỨC 
TUYỂN SINH CAO HỌC - VĂN BẰNG 2

THÍ SINH Ở XA CÓ THỂ ĐĂNG KÝ QUA MẠNG TẠI ĐÂY:...ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!
NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH VĂN THƯ