Liên thông Cao đẳng

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ tháng 12 - Dự Kiến ôn tập : tháng 02
Đợt 2: Nhận hồ sơ từ tháng 02 - Dự Kiến ôn tập : tháng 04
Đợt 3: Nhận hồ sơ từ tháng 04 - Dự Kiến ôn tập : tháng 06
Đợt 4: Nhận hồ sơ từ tháng 06 - Dự Kiến ôn tập : tháng 08
Đợt 5: Nhận hồ sơ từ tháng 08 - Dự Kiến ôn tập : tháng 10
Đợt 6: Nhận hồ sơ từ tháng 10 - Dự Kiến ôn tập : tháng 12

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG:

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - VĂN BẰNG 2


NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ KINH DOANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC ỨNG DỤNG
- CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- CNKT MÔI TRƯỜNG - CÔNG NGHỆ SINH HỌC
- DƯỢC SĨ - ĐIỀU DƯỠNG
- TIẾNG ANH - NHẬT - HÀN - TRUNG
Xem chi tiết thông báo...TẠI ĐÂY