Liên thông Đại học Thành Tây

đăng 22:42, 9 thg 12, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:31, 9 thg 3, 2018 ]
http://khoaduoc.edu.vn/Uploads/images/logo%201.png
Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg. 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

( Liên thông đại học thành tây )
1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Dược học ( Công văn cho phép Liên thông lên Đại học...Dược sĩ Đại học )
- Điều Dưỡng ( hệ VHVL )

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông TC lên ĐH: thời gian học 4 năm
- Liên thông CĐ lên ĐH: thời gian học 2.5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Trường Đại học Thành Tây cấp