Xét tuyển Đại học Thành Đông

http://tuyen-sinh.vn/UserFile/Images/News/635394221382778750.gif


THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY


Ngành đào tạo

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

DDB

 

 

800


ĐT: 024.667.1111.2 - 02463.289.216 - 09 181 27186

 

 Các ngành đào tạo đại học

 

 

 


 Kế toán

 

D340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Sử


 Tài chính ngân hàng

 

D340201


 Quản trị kinh doanh

 

D340101


 Công nghệ thông tin

 

 

D480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Sử

- Toán, Tin, Anh

 


 Quản lý đất đai

 

 

D850103

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Sinh, Địa

- Toán, Văn, Sử


 Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

D510103

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sử

- Toán, Lý, Địa

- Toán, Văn, Anh

 


  Luật kinh tế

 

 

 - Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Sử


  Y điều dưỡng

 Dược sĩ

 Y học cổ truyền

 

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

 - Vùng xét tuyển đại học thành đông: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Hai  phương thức:

+ Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ  trì.

+ Trường tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện lớp 12

- Học phí

+ Ngành kỹ thuật: 750.000đ/tháng

+ Ngành kinh tế: 580.000đ/tháng
Thí sinh học liên thông đại học xem thông báo tuyển sinh tại mục: Liên thông Đại học Thành Đông


MẪU GIẤY BÁO TẬP TRUNG: