Xét tuyển Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền ThôngTHÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DTC

 

 

1.500


ĐT: 024.667.1111.2 - 02463.289.216 - 09 181 27186

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.500

Công nghệ thông tin

 

D480201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

Khoa học máy tính

 

D480101

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

Hệ thống thông tin (gồm các Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức)

 

D480104

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

An toàn thông tin

 

D480299

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

Truyền thông đa phương tiện

 

D320104

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Vật lí

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

250

 

 

Thiết kế đồ họa

 

D210403

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Toán, Tiếng Anh, Địa lí

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Công nghệ Truyền thông

 

D320106

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Toán, Tiếng Anh, Địa lí

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

D510304

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

 

 

 

400

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gồm các Chuyên ngành: Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thong; Tin học viễn thông; Xử lý thông tin; Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử)

 

D510302

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D510303

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Vật lí

Kỹ thuật Y sinh

 

D520212

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Hệ thống thông tin quản lý (gồm các Chuyên ngành: Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán; Thương mại điện tử)

 

D340405

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

250

 

Quản trị văn phòng

 

D340406

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Thương mại điện tử

 

D340199

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT (2 học kỳ lớp 12) cho tất cả các ngành. Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo nhóm môn đăng ký xét tuyển).

     Hồ sơ xét tuyển đại học công nghệ thông tin và truyền thông theo học bạ: Đơn xin đăng ký xét tuyển; Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; Bản phôto công chứng Học bạ THPT; 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh kèm theo số điện thoại (nếu có). Nơi nhận hồ sơ:

+ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Tỉ lệ chỉ tiêu của ngành dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: 60%, xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT: 40%.
    Thí sinh học Liên thông Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại học xem thông tin tuyển sinh tại mục: Liên thông Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

    MẪU THÔNG BÁO TUYỂN SINH: