Liên thông Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHỮNG THẬP KỶ XÂY DỰNG VÀ ĐỔI MỚI      Cách đây 22 năm, theo Nghị định 93/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I được thành lập với nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên, Cán bộ quản lý mẫu giáo với trình độ Cao đẳng và nghiên cứu khoa học giáo dục trước tuổi đến Trường phổ hông. Trường được hình thành trên nền thành tựu đã đạt được của hai Trường Sư phạm Mẫu giáo TW Hà Nam (1964 - 1988) và Trường Trung cấp nuôi dạy trẻ TW (1972 - 1988). Hai trường này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đào tạo hàng nghìn giáo viên Nhà trẻ, Mẫu giáo, đóng góp to lớn cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên bậc Mầm non nước nhà.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

- Giáo dục mầm non

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông TC lên CĐ: thời gian học 1,5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Cao đẳng Chính Quy, bằng do Trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương cấp