Liên thông Đại học ngành Kinh Tế Xây Dựng

đăng 01:12, 28 thg 2, 2016 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:50, 6 thg 3, 2018 ]
Ngành Kinh tế Xây dựng là ngành đào tạo truyền thống có bề dày 50 năm đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. Đây là một trong những ngành đào tạo luôn luôn được ưu tiên lựa chọn của thí sinh thi vào Trường Đại học Xây dựng.
Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo Kỹ sư Kinh tế Xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học vững vàng trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng; có kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo; có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin; có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế; có khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn
Bằng cấp:
Cấp bằng Kỹ sư Xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng
Việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng sau khi tốt nghiệp có thể:
- Làm quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ cấp trung ương như ở các bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng phát triển, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng ở các bộ khác đến các cấp địa phương: cấp tỉnh, cấp quận, huyện, như Sở Xây dựng, Sở kiến trúc Quy hoạch, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng quản lý xây dựng và tài chính của các quận, huyện.
- Làm nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về kinh tế và quản lý xây dựng
- Làm quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản
- Làm tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng
- Làm thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm
- Làm quản lý dự án tại các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư xây dựng công trình
- Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp 6 tháng trên 90%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG 
( HỌC BUỔI TỐI & CUỐI TUẦN  )
Liên thông Đại học ngành Xây Dựng Cầu Đường Bộ 2016

1/ CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
Đại học Giao Thông Vận Tải