Liên thông Đại học ngành Quản Lý Nhà Nước

đăng 03:38, 2 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 19:29, 8 thg 3, 2018 ]
 • . Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
 • Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý nhà nước có năng lực làm việc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo trong quá trình Đảng và nhà nước phát triển theo định hướng đã đề ra, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao.
 • Kiến thức
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý nhà nước được trang bị những kiến thức cơ bản về hành chính học, khoa học quản lý, khoa học chính sách công, khoa học pháp lý, chính trị học, xã hội học và các kiến thức về Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, An ninh-Quốc phòng, Môi trường, Doanh nghiệp…(những kiến thức cần thiết cho cán bộ Công chức, viên chức trong các ngạch, bậc: Cán sự, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp…)
 • Công chức công vụ, luật cán bộ công chức; luật viên chức.
 • Tổ chức nhân sự hành chính, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
 • Tổ chức quản trị văn phòng trong các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Văn hóa công sở, Kỹ năng giao tiếp, Lễ tân nhà nước, Kỹ năng thuyết trình, Tổ chức khoa học lao động và làm việc theo nhóm, kỹ năng xử lý tình huống , đàm phán, đối thoại.
 • Kỹ năng soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản; kỹ năng tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin phục vụ xây dựng và ban hành quyết định quản lý, kỹ năng phân tích, hoạch định, thực hiện chính sách công.
 • Nghiệp vụ thư ký, trợ lý hành chính, tin học văn phòng, kỹ năng tác nghiệp hành chính và văn thư lưu trữ.
 • Nghiệp vụ kế toán hành chính…
 • Kỹ năng
 • - Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá, và tham mưu cho các cấp quản lý trong việc ra các quyết định liên quan đến các lĩnh vực mà mình theo học, từ đó nâng cao hiệu quả công việc của mình trong môi trường khu vực công, khu vực tư.
 • - Sinh viên còn được trang bị nghiệp vụ quản lý hành chính, có khả năng tổ chức và quản lý một cách khoa học và hiệu quả các hoạt động hành chính trong các tổ chức;
 • - Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích và nghiên cứu để xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại tổ chức có liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước;
 • - Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;
 • - Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng hiện nay;
 • - Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng làm việc theo nhóm, phát triển nhóm;
 • - Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp cá nhân, tổ chức liên quan và khả năng làm việc độc lập.
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc ngoại ngữ khác tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có đủ trình độ, chuyên môn, phẩm chất để đảm nhận nhiệm vụ công việc của các chức danh:
 • - Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc quản lý hành chính, quản trị tổ chức, nhân sự hành chính, phân tích xây dựng và thực hiện chính sách, tổ chức khoa học lao động quản lý, quản trị hành chính văn phòng, lãnh đạo quản lý điều hành công việc của các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế từ Trung ương tới địa phương, các tổ chức tư nhân, tổ chức nước ngoài.
 • - Cán bộ hành chính văn phòng; Thư ký tổng hợp; Chuyên viên văn phòng; Cán bộ văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; Bộ phận tham mưu, tổng hợp; Trợ lý cho các cấp lãnh đạo, quản lý…
 • - Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý nhà nước ở các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm và viện nghiên cứu.
 • Khả năng học tập và năng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
 • Sau khi nhận được bằng cử nhân Quản lý nhà nước sinh viên có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trong nước cũng như nước ngoài các bậc Cao học và Nghiên cứu sinh để trở thành Thạc sỹ và Tiến sỹ Quản lý nhà nước (Hành chính công).
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC CUỐI TUẦN )

1/ CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
A. HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
Liên thông Đại học ngành Quản Lý Nhà Nước 2016