Liên thông Đại học ngành Mầm Non

đăng 20:07, 2 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 02:23, 6 thg 3, 2018 ]
 • Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn. 

 • Mục tiêu cụ thể
 • Về phẩm chất đạo đức
 • Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
 • Về kiến thức
 • Nắm vững hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (tâm lý học, giáo dục học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, ...) cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.
 • Về kỹ năng
 • Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ.
 • Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.
 • Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ. Có kỹ năng vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn giáo dục trẻ.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MẦM NON
( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH )
Liên thông Đại học ngành Mầm Non 2015

1. CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
- Đại học Sư Phạm Hà Nội