Liên thông Đại học ngành Hệ Thống Điện

đăng 01:53, 15 thg 12, 2012 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:22, 6 thg 3, 2018 ]
  • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  • Sau khi tốt nghiệp liên thông đại học công nghệ thông tin và truyền thông ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Hệ thống điện người học có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản sau
  • ­ Về kiến thức chuyên môn:
  • Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Hệ thống điện là một liên ngành kỹ thuật điện - điện tử. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện chuyên ngành Hệ thống điện trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương được công việc của người kỹ sư hệ thống điện.
  • Sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện được đào tạo kỹ năng thực hành cao, nắm vững các phần cơ bản của kỹ thuật hệ thống điện, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hoà nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp. Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư hệ thống điện có thể đảm nhận các công việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu, làm việc trong mạng lưới điện quốc gia.
  • - Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện có có ý thức học hỏi, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, đúng kế hoạch, tham gia thực hành đầy đủ, nghiêm túc, có tri thức cơ bản và khả năng thực hành công nghệ về về hệ thống điện, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp. Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nõng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vỡ lợi ớch của bản thõn và cụng ty, phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành hệ thống điện, đúc kết kinh nghiệm để hoàn thành kỹ năng tư duy, lập luận.
  • ­ Về khả năng công tác:
  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện có khả năng khai thác vận hành các hệ thống thiết bị điện - điện tử; tham gia thiết kế chế tạo thiết bị hệ thống điện và chuyển giao công nghệ; tổ chức, triển khai, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp và tham gia quản lý các trang thiết bị hệ thống điện; có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc; tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật về hệ thống điện; tham gia nghiên cứu khoa học về chuyên ngành hệ thống điện. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển về chuyên ngành Hệ thống điện.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ THỐNG ĐIỆN
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC CUỐI TUẦN )

http://5.img.izshop.vn/xettuyenhocba/images/Photo%20(3).png

1/ CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
A. HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

B. HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM:
Đại học Bách Khoa Hà Nội