Liên thông Đại học ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

đăng 00:15, 2 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:31, 6 thg 3, 2018 ]
 • Khoa Công nghệ môi trường có nhiệm vụ đào tạo hai ngành sau:
 • 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường gồm hai chuyên ngành:
 • 1.1 Chuyên ngành công nghệ môi trường
 • - Trang bị các kiến thức về môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường.
 • - Rèn luyện kỹ năng khảo sát, đánh giá, kiểm soát các yếu tố tác động đến môi trường.
 • - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý và định hướng cải thiện môi trường.
 • - Tổ chức thực hiện các hoạt động khắc phục bảo vệ môi trường, phòng chống và hạn chế các rủi ro, tai nạn cũng như khắc phục các sự cố về môi trường.
 • - Đảm bảo an toàn lao động cho người và tư liệu sản xuất trong các điều kiện sinh hoạt - làm việc - nghỉ ngơi.
 • 1.2 Chuyên ngành An toàn bức xạ môi trường
 • - Trang bị các kiến thức về môi trường, các yếu tố tác động đến mô trường.
 • - Trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý môi trường và xử lý các loại ô nhiễm môi trường khác nhau, đặc biệt là ô nhiễm phóng xạ.
 • 2. Ngành Công nghệ sinh học
 • - Trang bị các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật và kỹ năng sản xuất các sản phẩm sinh học.
 • - Thiết kế,vận hành các dây chuyền sản xuất
 • - Tổ chức điều hành sản xuất, quản lý công nghệ trong các lĩnh vực sinh học, môi trường, nông nghiệp.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC CUỐI TUẦN )

Trường Đại học Đông Đô
1/ CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
A. HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: