Trang Chủ

I/ NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH VĂN THƯ
Xem chi tiết thông báo...TẠI ĐÂY
II/ NGÀNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH VĂN THƯ
Xem chi tiết thông báo...TẠI ĐÂY
III/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Kế toán, QTKD, TCNH 
- Văn thư
- CNTT, Điện-Điện tử
- Tiếng anh du lịch, Nấu ăn
- Dược, Điều dưỡng
Xem chi tiết thông báo...TẠI ĐÂY

Trích nguồn tin: Báo chí nói về chúng tôi
                                                 Trích nguồn tin: https://www.facebook.com/pg/thptvanlang.edu.vn/videos

THỜI GIAN PHÁT HÀNH HỒ SƠ:

- Từ 20/05/2020 nhà Trường bắt đầu phát hành hồ sơ vào lớp 10.

- Từ 01/06/2020 nhà Trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký vào lớp 10 (danh sách trúng tuyển được cập nhật trên website www.thptvanlang.edu.vn).