Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

đăng 02:58, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le
Số 233 đường Khương Trung mới, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 04.35577501; Fax: 04.35576629;
Website: www.hcet.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

MÃ TRƯỜNG: CKN  -TỔNG CHỈ TIÊU: 

 

ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH NĂM 2012 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1596/QĐ-BGDĐT NGÀY 27/04/2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.


Liên thông lên Đại học năm 2013

Liên thông Trung Cấp lên Đại học năm 2013

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học năm 2013

Liên thông Nghề lên Đại học năm 2013

Liên thông Bằng Nghề lên Đại học năm 2013

Liên thông Trung Cấp Nghề lên Đại học năm 2013

Liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học năm 2013
Comments