Liên thông Dược Sĩ Đại học - Trường Đại học Đại Nam

đăng 01:33, 28 thg 10, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:26, 12 thg 3, 2018 ]

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH MỚI NHẤT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

http://tuyensinh.dainam.edu.vn/pic/general/images/baner.png

I/ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY:
- Dược học ( Dược sĩ Đại học )
Xem thêm: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

II/ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
Xem thêm: XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

III/ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM ( TẠI CHỨC CŨ ):
Xem thêm: TẠI CHỨC ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

IV/ VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC:
V/ CAO HỌC (THẠC SĨ):
BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ 
XEM TẠI MỤC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC