Liên thông Đại học Đại Nam

đăng 19:37, 14 thg 12, 2012 bởi Son Le   [ đã cập nhật 20:12, 8 thg 3, 2018 ]
Trường Đại học Đại Nam được chính thức thành lập tại Thủ đô Hà Nội và hoạt động theo Quy chế trường đại học tư thục theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngược dòng thời gian, ngày 12 tháng 10 năm 2005, Trường được thành lập về nguyên tắc, theo Quy chế trường đại học dân lập dưới sự bảo trợ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1562/TTg-KG của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng sáng lập của Trường do PGS TSKH Nguyễn Ngọc Châu là Chủ tịch và các ông TS Phạm Sĩ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng và PGS TS Đỗ Văn Chừng - nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

( Liên thông đại học đại nam )
1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Dược học ( Công văn cho phép Liên thông lên Đại học...Dược sĩ Đại học )

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay
- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, bằng nghề…đều được thi luôn và phải học chuyển đổi sang Chính Quy
- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành và trái ngành phải đăng ký sớm để cơ sở sắp xếp lớp học chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành thi tuyển

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông TC lên ĐH: thời gian học 4 năm
- Liên thông CĐ lên ĐH: thời gian học 2.5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Trường Đại học Đại Nam cấp