Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Thời gian đăng ký thi liên thông đại học 2015

đăng 22:15, 2 thg 3, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:34, 6 thg 3, 2015 ]
                    CĂN CỨ THEO CÁC THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                    CĂN CỨ THEO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2015
                    CĂN CỨ THEO CÁC THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2015

       
CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CẬP NHẬT LIÊN TỤC THỜI GIAN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHUNG THEO THÔNG TIN CỦA CÁC TRƯỜNG NHƯ SAU: ( THÔNG TIN CHUNG VÌ THẾ THÍ SINH CẦN PHẢI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ BIẾT CỤ THỂ HƠN )1/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG:

-          Nhận hồ sơ đợt 1: Tháng 10/2014 – Dự kiến ôn tập: Tháng 12/2014

-          Nhận hồ sơ đợt 2: Tháng 12/2014 – Dự kiến ôn tập: Tháng 02/2015

-          Nhận hồ sơ đợt 3: Tháng 02/2015 – Dự kiến ôn tập: Tháng 04/2015

-          Nhận hồ sơ đợt 4: Tháng 04/2015 – Dự kiến ôn tập: Tháng 06/2015

GHI CHÚ: TẤT CẢ THÍ SINH KỂ CẢ THÁNG 7 MỚI TỐT NGHIỆP CŨNG PHẢI ĐĂNG KÝ THI MUỘN NHẤT TRONG THÁNG 4

2/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG:
  • Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 12/2014; Dự Kiến ôn tập : 02/2015; Dự kiến thi tuyển: 03/2015
  • Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 02/2015; Dự Kiến ôn tập : 04/2015; Dự kiến thi tuyển: 05/2015
  • Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 04/2015; Dự Kiến ôn tập : 06/2015; Dự kiến thi tuyển: 07/2015
  • Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 06/2015; Dự Kiến ôn tập : 08/2015; Dự kiến thi tuyển: 09/2015
  • Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 08/2015; Dự Kiến ôn tập : 10/2015; Dự kiến thi tuyển: 11/2015
3/ THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG:

A/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC:

- HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( DƯỚI 36 THÁNG )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
LỊCH HỌC ÔN:                        DƯỚI 36 THÁNG       

- HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( TRÊN 36 THÁNG )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: LIÊN THÔNG ĐIỆN LỰC
LỊCH HỌC ÔN:                        TRÊN 36 THÁNG

TUYỂN SINH CẢ THÍ SINH MỚI TỐT NGHIỆP NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
LỊCH HỌC ÔN:                        LỊCH ÔN TẬP

C/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:

TUYỂN SINH CẢ THÍ SINH MỚI TỐT NGHIỆP NĂM NAY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH HỌC ÔN:                        KẾ HOẠCH ÔN THI

D/ MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC:

- ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
- ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
- ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
- HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CƠ SỞ SẼ CẬP NHẬT LỊCH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN TỚI.
       


ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH CỦA CƠ SỞ:
PHÒNG 101, SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, NGUYỄN TRUNG TRỰC, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 0462733611 - 0463289216 - 04667 1111 2
CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG THÍ SINH CẦN PHẢI BIẾT: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2015