Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Quy định thi liên thông đại học từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề

đăng 20:04, 17 thg 9, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 20:08, 17 thg 9, 2013 ]

QUY ĐỊNH THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

TRONG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ , CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG , ĐẠI HỌC

        

Điều 8.   Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học , cao đẳng

         1. Các trường đại học , cao đẳng có bổn phận so sánh , đối chiếu đích đào tạo , chuẩn đầu ra của nghề đào tạo , nội dung chương trình đào tạo , khối lượng tri thức , tỷ lệ về thời lượng giữa lý thuyết với thực hành , thời kì đào tạo , phương pháp kiểm tra , đánh giá của chương trình trung cấp nghề , cao đẳng nghề với chương trình cao đẳng , đại học cùng ngành nghề đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học.

          2. Công bố trên Website của trường về các báo cáo tuyển sinh đào tạo liên thông ( đề nghị về đối tượng tuyển sinh , trình độ các môn văn hóa ăn nhập với ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng , đại học , thời kì , địa điểm , hình thức thi tuyển , và các báo cáo có liên tưởng khác ) , chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trình độ cao đẳng , đại học , chương trình đào tạo liên thông , tổ chức đào tạo liên thông , các hoàn cảnh đảm bảo chất lượng và bằng tốt nghiệp sẽ cấp cho người học sau khi hoàn thành chương trình.

           3. Tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học được thực hành theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Việc cấp bằng tốt nghiệp cho người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học được thực hành theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng nghề , trung cấp nghề nghiệp

Các trường cao đẳng nghề , trung cấp nghề có bổn phận cung cấp đầy đủ báo cáo cho các trường đại học , cao đẳng về: đích đào tạo , chuẩn đầu ra của nghề đào tạo , chương trình đào tạo , các hoàn cảnh đảm bảo chất lượng của trường , kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận , để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập , miễn trừ các học phần đã học cho người học , tuyển sinh , xây dựng chương trình đào tạo liên thông và tổ chức đào tạo theo đề nghị đảm bảo chất lượng đào tạo.  

 

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

           Điều 10. Nhiệm vụ của người học

1. Người học có ước vọng thi tuyển để được vào học trong các chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học cần phải nộp đủ hồ sơ , lệ phí theo quy định. Khi có đề nghị , người học phải xuất trình bản chính của chứng chỉ hoặc bằng đã được cấp.

2. Thực hành các quy chế về đào tạo , về công tác sinh viên và các quy định của luật pháp liên tưởng đến người học; thực hành quy chế , nội quy , quy định của nhà trường.

3. Tôn trọng giảng viên , cán bộ và viên chức của nhà trường; kết đoàn , giúp đỡ lẫn nhau trong học tập , đoàn luyện.

4. Tham gia cần lao và hoạt động xã hội , bảo vệ môi trường , phòng ngừa các tồi xã hội; giữ giàng , bảo vệ tài sản của nhà trường.

5. Góp phần xây dựng , bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

Điều 11. Quyền của người học liên thông đại học chính quy

1. Được nhà trường cung cấp đầy đủ báo cáo về khoá học: hoàn cảnh dự thi , hình thức thi , kiểm tra và những đề nghị khác để tuyển chọn , quy chế đào tạo , quy chế học trò , sinh viên trong các trường đào tạo , bằng tốt nghiệp , học phí.

2. Được hưởng các chế độ theo quy định của luật pháp đối với người học; được nhà trường tạo hoàn cảnh trong học tập và đảm bảo các hoàn cảnh để đào tạo liên thông với chất lượng như đã thông báo.

3. Được cấp bằng , bảng điểm , chứng chỉ sau khi tốt nghiệp hoặc hoàn thành khoá học.

4. Được tham gia các hoạt động của các đoàn thể , tổ chức xã hội trong nhà trường , cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

5. Được sử dụng trang thiết bị , công cụ phục vụ người ốm các hoạt động học tập , văn hóa , thể dục , thể thao của trường.

Comments