Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học các ngành kỹ thuật điện, điện tử

đăng 01:08, 13 thg 10, 2012 bởi Son Le

    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa được Bộ Giáo dục và Đào to cho phép đào tạo liên thông từ trình đ cao đẳng nghề lên trình đ đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật đin, điện tử (Quyết đinh s 2017/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2012).
Trư
ờng dự đinh tuyn sinh và đào to liên thông 2 ngành này vào năm học 2012-2013.

Comments