Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Liên thông Đại học Kiến Trúc Hà Nội

đăng 00:29, 27 thg 6, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 03:24, 10 thg 3, 2018 ]
Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường hiện có 28 đơn vị trực thuộc, trong đó có 12 đơn vị thuộc khối đào tạo, 11 đơn vị thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo, 5 đơn vị thuộc khối lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

   Nhà trường có trên 900 cán bộ viên chức và người lao động hợp đồng, trong đó có 481 cán bộ giảng dạy, 23 Phó Giáo sư, 7 Nhà giáo ưu tú, 89 tiến sỹ, 360 thạc sỹ.

   - Hội sinh viên Trường có trên 8300 hội viên,164 chi hội, trực thuộc Hội sinh viên thành phố Hà Nội;

   - Tổng số sinh viên thường xuyên là 12.000, gồm  cả hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học. Số sinh viên cao học gần 900, số nghiên cứu sinh là 109.
Công tác đào tạo

   Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có sứ mệnh đảm nhận việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành xây dựng ở trình độ đại học và trên đại học, đặc biệt là các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị và môi trường. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước theo hướng hội nhập và chuẩn quốc tế.

   Cơ sở đào tạo chính của Trường Đại học Kiến trúc tại Hà Nội và các cơ sở liên kết (Xuân Hòa, Nam Định, Hải Dương, Uông Bí, Điện Biên, Huế và Thành phố HCM).Trong hơn 40 năm qua, Trường đã đào tạo được gần 30.000 kiến trúc sư, kỹ sư , gần 100 tiến sỹ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường. Ngoài ra Trường đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngàn cán bộ quản lý, cán bộ khoa học của các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều địa bàn trong cả nước. Trường cũng đã đào tạo được 80 KTS, KS cho các nước bạn Lào và Cămpuchia;

   Hiện nay Trường đang đào tạo theo tín chỉ và đã ứng dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

- Xây dựng

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông TC lên ĐH: thời gian học 2,5 năm
- Liên thông CĐ lên ĐH: thời gian học 1,5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội cấp