Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Khoa Luật – ĐHQGHN tuyển sinh sau ĐH năm 2013

đăng 01:23, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

Năm 2012, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học ngành Luật theo kế hoạch tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN.

 

1. Thời gian thi tuyển

Đợt 1: Thi vào các ngày 21, 22 tháng 4 năm 2012

Đợt 2: Thi vào các ngày 08, 09 tháng 9 năm 2012

 

2. Chuyên ngành đào tạo và môn thi tuyển sinh

Bậc đào tạo

Tên chuyên ngành

Môn thi tuyển sinh

Thạc sĩ

- Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (mã số: 60 38 01)

- Luật dân sự (mã số: 60 38 30)

- Luật hình sự (mã số: 60 38 40)

- Luật kinh tế (mã số: 60 38 50)

- Luật quốc tế (mã số: 60 38 60)

- Pháp luật về quyền con người (*)

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

- Môn thi ngoại ngữ (**) 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức

Tiến sĩ

- Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (mã số: 62 38 01 01)

- Luật hình sự (mã số: 62 38 40 01)

- Luật kinh tế (mã số: 62 38 50 01)

- Luật quốc tế (mã số: 62 38 60 01)

- Bảo vệ hồ sơ chuyên môn

- Môn thi ngoại ngữ (**): 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức

Ghi chú: (*): Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Pháp luật về quyền con người thuộc ngành Luật được giao nhiệm vụ đào tạo theo Quyết định số 3179/SĐH, ngày 05/11/2010 của Giám đốc ĐHQGHN và được Trung tâm Nhân quyền, Trường Đại học Tổng hợp Oslo (Na Uy) tài trợ. Chính sách ưu đãi đối với tất cả học viên ngành Pháp luật về quyền con người được đào tạo trong thời gian chuẩn (24 tháng):

1. Nhận học bổng từ Dự án đào tạo;

2. Tham gia Hội thảo khoa học, trao đổi khoa học ở nước ngoài;

3. Được học tập và trao đổi khoa học với giảng viên nước ngoài;

4. Được cung cấp tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học;

5. Các khóa học ngắn hạn về kĩ năng nghiên cứu khoa học;

6. Hỗ trợ phiên dịch trong toàn khóa học (đối với các môn học do giảng viên nước ngoài giảng dạy).

(**): Một đề thi chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, theo hình thức trắc nghiệm, những thí sinh có một trong các điều kiện sau đây sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ:

- Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng nêu trên;

- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 32 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 400 điểm hoặc IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ; TOEFL iBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Các chứng chỉ này có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi;

- Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi;

- Thí sinh tốt nghiệp đại học, cao học, cử nhân chương trình đài tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế, thạc sĩ chương trình đạt chuẩn quốc tế, đã đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của ĐHQGHN được miễn thi môn ngoại ngữ khi dự tuyển sinh đào tạo sau đại học bậc kế tiếp ở ĐHQGHN. Chứng nhận trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của ĐHQGHN có giá trị 24 tháng kể từ ngày có Quyết định tốt nghiệp đại học, cao học, cử nhân chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

- Chỉ tiếp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL, IELTS do các tổ chức có thẩm quyền cấp. Cụ thể, các chứng chỉ IELTS do một trong ba đơn vị đồng điều hành hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế là Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc cấp. Các chứng chỉ TOEFL do Cơ quan khảo thí giáo dục Mĩ (Educational Testing Service – EST) các các tổ chức được ủy quyền cấp. Thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL, IELTS bản sao và bản gốc (để kiểm tra) kèm theo Bản cam kết về sự hợp lệ của chứng chỉ đó.

 

3. Chương trình đào tạo, văn bằng tốt nghiệp

- Khung chương trình đào tạo: Được ĐHQGHN ban hành;

- Đội ngũ giảng viên: Theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN;

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ;

- Thời gian đào tạo:

+ Đối với đào tạo tiến sĩ: Thời gian đào tạo 03 năm (36 tháng) đối với người đã có bằng thạc sĩ; 05 năm (60 tháng) đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

+ Đối với đào tạo thạc sĩ: Thời gian đào tạo 02 năm (24 tháng).

+ Thời gian kéo dài được phép là 02 năm (24 tháng) cho tất cả các loại trình độ và hình thức đào tạo.

- Văn bằng tốt nghiệp: Học viên, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ Luật do ĐHQGHN cấp.

 

4. Điều kiện tuyển sinh

4.1. Điều kiện dự thi tiến sĩ

4.1.1. Điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố: Người dự thi cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi.

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp trí khoa học của ĐHQGHN, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong các tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức.

4.1.2. Điều kiện về thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

Chú ý: Đối với thí sinh dự tuyển tiến sĩ có bằng thạc sĩ không phải là chuyên ngành đúng, khi trúng tuyển và được công nhận là nghiên cứu sinh thì phải học bổ sung một số môn cùng chuyên ngành thạc sĩ cùng niên khóa tuyển sinh sau khi Khoa Luật xét bảng điểm thạc sĩ của nghiên cứu sinh. Trường hợp này nghiên cứu sinh phải nộp học phí cho những môn mình phải học cùng bậc đào tạo thạc sĩ, số tiền học phí phải nộp tương ứng với số tín chỉ môn học bổ sung bắt buộc của nghiên cứu sinh. 

4.2. Điều kiện dự thi thạc sĩ

4.2.1.  Về văn bằng

Có bằng tốt nghiệp ngành Luật (được công nhận ở Việt Nam);

Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành gần với ngành Luật được dự this au khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức tại Khoa Luật – ĐHQGHN.

4.2.2. Về thâm niên công tác

Người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

Những trường hợp còn lại phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi ít nhất một năm (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

4.3. Có đủ sức khoẻ để học tập

 

4.4. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo qui định của ĐHQG và Khoa Luật - ĐHQGHN.

 

5. Chính sách ưu tiên

5.1. Thí sinh được ưu tiên trong  tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng.

Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thược vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ.

5.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của ĐHQGHN và phải nộp đấy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. Các đối tượng được ưu tiên theo diện công tác liên tục hai năm miền núi phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.

5.3. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

 

6. Hồ sơ đăng kí dự thi: Theo mẫu phát hành tại Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN

 

7. Thời gian nhận hồ sơ

Đợt 1: Từ ngày 10/02/2012 đến hết ngày 10/03/2012

Đợt 2: Từ ngày 10/07/2012 đến hết ngày 10/08/2012

8. Thời gian hướng dẫn ôn tập (học ngoài giờ hành chính)

Đợt 1: Từ ngày 10/03/2012 đến ngày 10/04/2012

Đợt 2: Từ ngày 01/08/2012 đến ngày 31/08/2012

 

Các thông tin liên quan tới khóa đào tạo, hồ sơ đăng kí dự thi, xin vui lòng liên hệ tại:

Phòng Quản lý đào tạo và khoa học, Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 104, nhà E1, ĐHQGHN – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ phận tuyển sinh sau đại học

Điện thoại: 043.754.6674   Website: www.law.vnu.edu.vn

Liên thông Đại học Đại Nam năm 2013

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Đại Nam năm 2013

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học Đại Nam năm 2013

Liên thông Trường Đại học Đại Nam năm 2013

Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông năm 2013

Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông đại học năm 2013

Liên thông ngành Xây Dựng năm 2013


Comments