Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

HV Ngân hàng tuyển sinh đào tạo sau ĐH năm 2013

đăng 01:14, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le
Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2012 như sau:

 

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Mục tiêu đào tạo: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng.

2. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài chính, ngân hàng; Mã số: 60.31.12

3. Hình thức và thời gian đào tạo: Đào tạo không tập trung; Thời gian đào tạo 2 năm. Tổ chức lớp học trong giờ và lớp thứ 7, chủ nhật.

4. Điều kiện dự thi: Người dự thi phải có các điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện văn bằng

a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

4.2. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Ngân hàng.

5. Nội dung thi tuyển: 3 môn

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Dạng thức tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu, bỏ phần thi nghe và nói);

- Môn cơ bản: Toán kinh tế;

- Môn cơ sở: Kinh tế học.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng

a. Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo.

b. Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

c. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng.

d. Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

đ. Con liệt sĩ.

e. Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng ưu tiên theo mục a phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

6.2. Chính sách ưu tiên

a. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn toán kinh tế.

b. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài chính, ngân hàng; Mã số: 62.31.12.01

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm.

Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, đối với người có bằng đại học là 5 năm. Trong đó, có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện Ngân hàng để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải có các điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện văn bằng

a. Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và đã có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước trước khi nộp hồ sơ dự thi.

b. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành loại khá trở lên phải dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Học viện Ngân hàng và đạt điểm trúng tuyển, có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi.

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

4.3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4. Điều kiện về ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb.

Phụ lục III, Phụ lục IIIa, Phụ lục IIIb theo Thông tư số 05/2012/TT- BGD ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

b. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

4.5. Về kinh nghiệm công tác:

a. Đối với người có bằng Thạc sĩ: Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp nếu có kết quả bảo vệ luận văn đạt loại giỏi trở lên; Phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển (tính từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp) nếu có kết quả bảo vệ luận văn đạt loại trung bình hoặc loại khá.

b. Đối với người chưa có bằng Thạc sĩ: Có bằng đại học loại giỏi đúng chuyên ngành được tham dự tuyển ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học; Trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học .

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật

4.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

4.8. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.9. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Ngân hàng.

5. Cách thức xét tuyển

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo thang điểm 100 với 3 nội dung như sau:

- Đánh giá bài luận: Điểm tối đa 20 điểm;

- Đánh giá đề cương và các bài báo khoa học: Điểm tối đa 60 điểm;

- Đánh giá các tiêu chí khác (Tính nghiêm túc, khả năng trí tuệ, tính sáng tạo…): Điểm tối đa 20 điểm.

 

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Thạc sĩ 300; Tiến sĩ: 15

2. Hồ sơ dự thi

2.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ: Từ 2/5/2012 đến 20/7/2012 tại văn phòng khoa Sau đại học.

2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ 11/7/2012 đến 24/7/ 2012. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng B1- Khu vực Hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Không trả lại hồ sơ khi đã nộp.

2.3. Thí sinh dự tuyển NCS nộp 2 bộ hồ sơ; Thí sinh thi Cao học nộp1 bộ hồ sơ.

2.4. Danh mục giấy tờ cần nộp trong hồ sơ ghi trên bìa túi hồ sơ.

3. Hệ thống ôn tập

- Thời gian: Từ ngày 2/5/2012 đến ngày 2/8/2012.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng- Học viện Ngân hàng; Địa chỉ liên hệ: Phòng 101- Nhà ngân hàng thực hành– Trụ sở chính Học viện Ngân hàng; Điện thoại: (04)35726385; hoặc (04)35725645.

4. Thời gian tuyển sinh: Ngày 24, 25, 26 tháng 8 năm 2012 tại Học viện Ngân hàng- 12 Chùa Bộc- Đống Đa- Hà Nội.

5. Lệ phí đăng ký dự thi

Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi, lệ phí ôn tập và kinh phí đào tạo theo qui định của cơ sở đào tạo.

6. Thí sinh cần hỏi thêm thông tin xin liên hệ: Khoa Sau đại học - Phòng 307-Tầng 3- Nhà hiệu bộ- Học viện Ngân hàng, số 12 Đường Chùa Bộc - Đống Đa- Hà Nội. Điện thoại: (04)3.8529698.


Liên thông Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Nghề lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Bằng Nghề lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Trung Cấp Nghề lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Comments