Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

HV Báo chí & Tuyên truyền tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2013

đăng 01:32, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

1. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm

 

2. Số lần và thời gian tuyển sinh: 2 đợt vào tháng 2 và tháng 8/2012

a. Đợt 1: Tuyển sinh vào cuối tháng 2/2012

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung. Đối với các lớp đào tạo tại TP.HCM lên lớp mỗi tháng 1 đợt 10 ngày vào cuối tháng. Đối với các lớp đào tạo tại Học viện lên lớp vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Chuyên ngành tuyển sinh:

Tuyển sinh và đào tạo tại Học viện báo chí và tuyên truyền: 120 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Báo chí học: 30 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 30 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN: 30 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Quan hệ công chúng: 30 chỉ tiêu

Tuyển sinh và đào tạo tại TP.HCM: 80 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Công tác tư tưởng: 40 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Ba1o chi1 ho5c: 40 chi3 tie6u

b. Đợt 2: Tuyển sinh vào tháng 8/2012

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Hình thức đào tạo:

-          Chính quy tập trung, lên lớp mỗi tháng 1 đợt 10 ngày .

-          Chính quy không tập trung: lên lớp vào ngày thứ 7 và CN hàng tuyền.

Hệ Chính quy tập trung: 160 chỉ tiêu gồm 8 chuyên ngành:

-          Chuyên ngành báo chí

-          Chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

-          Chuyên ngành Công tác tư tưởng

-          Chuyên ngành Hồ Chí Minh học

-          Chuyên ngành Triết học

-          Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

-          Chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN

-          Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Hình thức đào tạo không tập trung: 90 chỉ tiêu gồm 3 chuyên ngành:

-          Chuyên ngành Xuất bản: 30 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Chính trị học: 30 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Quản lý xã hội: 30 chỉ tiêu.

Địa điểm tổ chức lớp: tại Học viện báo chí và Tuyên truyền.

 

3. Điều kiện dự tuyển:

a. Điều kiện về văn bằng: Thí sinh tham gia dự tuyển phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành, ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do HV báo chí và Tuyên truyền cấp

b. Điều kiện về thâm niên công tác:

- Người có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên,  ngành tốt nghiệp đúng với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Người tốt nghiệp ĐH ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp ĐH ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

c. Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe để học tập và công tác

d. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

 

4. Thi tuyển:

Người dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do HV báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn sau:

Môn cơ bản: Triết học Mác-Lên nin

Môn cơ sở:

+ Cơ sở lý luận báo chí (đối với chuyên ngành Báo chí học)

+ Cơ sở lý luận xuất bản (đối với chuyên ngành Xuất bản)

+ Lý thuyết chung về Quan hệ công chúng (đối với chuyên ngành Quan hệ công chúng)

+ Nguyên lý công tác tư tưởng (đối với chuyên ngành Công tác tư tưởng)

+ Lịch sử tư tưởng chính trị (đối với chuyên ngành Chính trị học)

+ Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với chuyên ngành Hồ Chí Minh học)

+ Lý thuyết chung về quản lý xã hội (đối với chuyên ngành Quản lý xã hội)

+ Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (đối với chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

+ Lịch sử triết học (đối với chuyên ngành Triết học)

+ Lịch sử tư tưởng XHCN (đối với chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)

+ Lịch sử các học thuyết kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị)

+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), (đối với chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Môn Ngoại ngữ: Chọn một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung. Đề thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ A2 không đầy đủ (bỏ phần thi nghe hiểu) theo dạng thức đề B1 khung châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.  

 

5. Hồ sơ dự thi cao học gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi cao học 02 bản (theo mẫu)

- Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao bằng đại học và bảng điểm  (có công chứng)

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

- 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

- 05 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên

- 03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ)

Phát hành và nộp hồ sơ:

Hồ sơ dự thi Sau đại học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

a. Đợt 1 :

- Thời gian phát hành : T  ngày 12/12/2011 đến hết ngày 10/02/2012.

- Nhận hồ sơ: từ ngày 26/12/2011  đến hết  ngày 15/02/2012 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

b. Đợt 2 :

- Thời gian phát hành : T  ngày 01/05/2012 đến hết ngày 30/06/2012.

- Nhận hồ sơ: từ ngày 30/05/2012  đến hết  ngày 25/07/2012 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).

 

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).

 Riêng thí sinh dự thi ở ở sở đào tạo tại TP.HCM, Học viện sẽ tổ chức phát hành hồ sơ tại ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh phía Nam và nhận hồ sơ tại HV báo chí và Tuyên truyền

Tại Chức Trường Đại học Thương Mại năm 2013

Tại Chức Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2013

Tại Chức Trường Đại học Bách Khoa năm 2013


Comments