Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Điều kiện thi tuyển liên thông đại học 2015

đăng 02:05, 4 thg 3, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:14, 6 thg 3, 2015 ]
ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2015
( NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT )

               
CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN SINH TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ DÂN LẬP TẠI HÀ NỘI NHẰM GIÚP THÍ SINH NHANH CHÓNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA BẢN THÂN, GIÚP CHO CÁC EM TÍCH KIỆM THỜI GIAN MAU CHÓNG LẤY ĐƯỢC TẤM BẰNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY. HẦU HẾT THÍ SINH ÔN TẬP TẠI CƠ SỞ NĂM QUA ĐỀU CÓ KẾT QUẢ TỐT BỞI VẬY CƠ SỞ CŨNG CHÚC CHO TẤT CẢ THÍ SINH NĂM NAY SẼ CÓ NHỮNG KẾT QUẢ NHƯ NGUYỆN VỌNG CỦA CÁC EM!


I/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH CHUNG:

- TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ, BẰNG CẤP NƯỚC NGOÀI KHÁC ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN QUỐC
- THÍ SINH TRÁI NGÀNH CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC CHUYỂN ĐỔI NGÀNH TRƯỚC KHI THI TUYỂN
- THÍ SINH BẰNG NGHỀ CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRƯỚC KHI THAM GIA DỰ THI
- TẤT CẢ THÍ SINH MỚI TỐT NGHIỆP, TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG VÀ SẮP TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 7 TỚI CÓ NGUYỆN VỌNG THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY...ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ DỰ THI TRONG THÁNG 4

II/ ĐIỀU KIỆN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI HÀ NỘI:

1/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ( TRƯỜNG CÔNG LẬP )

            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM CHI TIẾT XEM TẠI PHẦN LỊCH HỌC
            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRONG THÁNG 4 BẤT KỂ THÍ SINH THÁNG 7 MỚI TỐT NGHIỆP ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4
            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ TẠI CHỨC ) NHẬN TỪ THÁNG 5 TRỞ RA HÀNG NĂM

2/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ( TRƯỜNG CÔNG LẬP )

            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG VÀ DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ TẠI CHỨC ) NHÀ TRƯỜNG NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI PHẦN LỊCH HỌC ÔN     

3/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ( TRƯỜNG CÔNG LẬP )

            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG VÀ DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ TẠI CHỨC ) NHÀ TRƯỜNG NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI PHẦN LỊCH HỌC ÔN THI

4/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ( TRƯỜNG CÔNG LẬP )

            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG VÀ DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ TẠI CHỨC ) NHÀ TRƯỜNG NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI PHẦN LỊCH HỌC ÔN TẬP

5/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM TUYỂN SINH RIÊNG ( TRƯỜNG DÂN LẬP )

            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM CHI TIẾT XEM TẠI PHẦN LỊCH ÔN THI
            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRONG THÁNG 4 BẤT KỂ THÍ SINH THÁNG 7 MỚI TỐT NGHIỆP ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4
            - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) NHẬN HỒ SƠ ĐỢT MỚI TỪ THÁNG 5 - DỰ KIẾN THI TUYỂN THÁNG 7/2016

6/ TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ( TRƯỜNG CÔNG LẬP )

          - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRÊN 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) NHẬN HỒ SƠ NHIỀU ĐỢT TRONG NĂM CHI TIẾT XEM TẠI PHẦN LỊCH ÔN TẬP
          - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ CHÍNH QUY ) CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRONG THÁNG 4 BẤT KỂ THÍ SINH THÁNG 7 MỚI TỐT NGHIỆP ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 4
          - ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP DƯỚI 36 THÁNG ( HỆ TẠI CHỨC ) NHẬN TỪ THÁNG 5 TRỞ RA HÀNG NĂM

                    NGOÀI RA, CÒN RẤT NHIỀU TRƯỜNG KHÁC NHƯ: ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI, ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI, ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI, ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG, HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ, ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI...CƠ SỞ SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ LỊCH ÔN KHI CÓ TIN TỨC MỚI NHẤT.