Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

ĐH Ngoại thương tuyển sinh sau ĐH năm 2013

đăng 02:01, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

Chuyên ngành tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (KTTG & QHKTQT), mã số: 60.31.07

- Quản trị kinh doanh (QTKD), mã số: 60.34.05

- Thương mại (TM), mã số: 60.34.10

- Tài chính và Ngân hàng (TC&NH), mã số: 60.34.20

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, mã số: 62.31.07.01

- Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.05.01

 

Hình thức và thời gian đào tạo

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo là 2 năm, học buổi tối.

- Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo là 1,5 năm, học vào ban ngày. (Lưu ý: Hình thức đào tạo tập trung được tổ chức nếu số lượng học viên trúng tuyển đủ lớp học, trường hợp không đủ lớp học, các học viên trúng tuyển theo hình thức đào tạo tập trung sẽ chuyển sang đào tạo theo hình thức không tập trung).

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng đại học, trong đó ít nhất có 12 tháng học tập, nghiên cứu tập trung tại cơ sở đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa là 6 năm (72 tháng) đối với người đã có bằng thạc sĩ và tối đa là 7 năm (84 tháng) đối với người có bằng đại học

 

Hình thức tuyển sinh

1. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ:

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ thông qua thi tuyển. Thi sinh sẽ tham gia các môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B.

- Môn cơ bản:            Toán kinh tế (gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ sở).

- Môn cơ sở:          Kinh tế học (gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô).

2. Đào tạo tiến sĩ:  Xét tuyển, kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh không đủ điều kiện miễn ngoại ngữ.

 

Điều kiện dự thi.

1. Điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế.

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng như sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của các trường khác, chuyên ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

Có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác thuộc các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế, đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hoặc có bằng tốt nghiệp các trường đại học khác nhưng ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, xếp loại khá trở lên được dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến hết ngày xét hồ sơ.

2. Điều kiện dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Kinh doanh Quốc tế).

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh của các trường đại học;

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học; Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy: Các ngành Ngoại ngữ kinh tế hoặc thương mại, Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược của các trường đại học; Các nhóm ngành: Kỹ thuật - Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải của các trường đại học và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến hết ngày xét hồ sơ.

3. Điều kiện dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thương mại (chuyên sâu Thương mại quốc tế).

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thương mại cần thỏa mãn một trong những điều kiện về văn bằng như sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

Có bằng tốt nghiệp đại học các trường khác nhưng chuyên ngành học phù hợp với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương;

Có bằng tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Thương mại quốc tế của trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học, xếp loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến hết ngày xét hồ sơ.

4. Điều kiện dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng.

a) Điều kiện văn bằng: Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng cần thỏa mãn một trong các điều kiện về văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, gồm các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính ngân hàng, cụ thể: chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, Phân tích và đầu tư tài chính, Ngân hàng.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi, gồm các ngành sau: Quản lý kinh tế, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại... và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

Có bằng tốt nghiệp đại học, hệ chính quy các nhóm ngành, ngành: Ngoại ngữ kinh tế, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải và đã học bổ sung kiến thức các môn học ngành Tài chính và Ngân hàng (bậc đại học) của Trường Đại học Ngoại thương.

b) Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, xếp loại khá trở lên được dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến hết ngày xét hồ sơ.

5. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành KTTG&QHKTQT và Quản trị kinh doanh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Về văn bằng người dự tuyển đào tạo tiến sĩ cần có một trong các điều kiện sau về văn bằng:

* Đối với chuyên ngành KTTG&QHKTQT:

Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành KTTG và QHKTQT, Kinh tế quốc tế, Thương mại, Thương mại quốc tế và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên.

Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành KTTG và QHKTQT (trình độ thạc sỹ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế lao động, Kinh tế Tài chính- ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong những trường hợp này người dự tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng.

Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp. Trong trường hợp này, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và phải có ít nhất 2 bài viết được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng và phù hợp.

* Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh quốc tế và có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên.

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) gồm các chuyên ngành sau: Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý kinh tế, Thương mại, Tài chính và Ngân hàng, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp và có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong những trường hợp này, người trúng tuyển phải học một số môn bổ sung cần thiết của chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh.

 Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành đúng hoặc phù hợp loại khá trở lên, có 2 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành (thuộc danh mục mà Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế hoặc ngành có liên quan công bố cùng thời điểm) hoặc kỷ yếu hội thảo cấp trường trở lên (được xuất bản và lưu chiểu) có nội dung cập nhật liên quan và phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án tiến sĩ. Khi trúng tuyển, NCS sẽ phải hoàn thành các học phần của bậc học thạc sĩ chuyên ngành đúng và phù hợp.

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

d) Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

e) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

f) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Ngoài ra, người dự tuyển còn phải thỏa mãn các yêu cầu khác theo quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương.

Lưu ý: Các bằng tốt nghiệp thuộc chuyên ngành không có trong danh mục trên nhưng có chuyên môn gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học xem xét. 

 

Miễn thi ngoại ngữ cho thí sinh dự thi cao học và dự tuyển NCS

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, dự tuyển NCS được miễn thi ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có bằng đại học tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ của các chương trình liên kết với nước ngoài phải nằm trong danh mục các chương trình đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ của các trung tâm ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400, iBT 32, IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ B trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và dự tuyển NCS. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển, học viên, NCS phải tự hoàn thiện trình độ tiếng Anh để thỏa mãn các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo và Quy định về đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương.

 

Hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển NCS

Thí sinh tự tải hồ sơ trên trang web của Trường Đại học Ngoại thương: http://www.ftu.edu.vn hoặc trang web của Khoa sau đại học http://sdh.ftu.edu.vn/

Mẫu 1, 2, 5: Dành cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Mẫu 3, 4, 6: Dành cho người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 27/12/2011.

Thời gian thi: Các ngày 2, 3, 4 tháng 03 năm 2012 (lịch thi cụ thể do Bộ GD và ĐT ấn định và sẽ được thông báo sau trên trang web của Trường Đại học Ngoại thương và Khoa Sau đại học).

 

Liên hệ

Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương, Tầng 9 nhà A – Số 91 - Phố Chùa Láng – Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04 32595158 số máy lẻ (215, 216, 217, 219).

Liên thông Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Trung Cấp lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Nghề lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Bằng Nghề lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Trung Cấp Nghề lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013

Liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học ngành Xây Dựng năm 2013
Comments