Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển sinh sau ĐH năm 2013

đăng 01:26, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ năm 2012 các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Nhật Bản.

 

1.1.Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

1.1.1. Thời gian đào tạo

Học viên học trong thời hạn 02 năm theo hình thức đào tạo chính quy không tập trung: Trong 3 học kỳ đầu vừa công tác vừa học tập tại Trường, trong thời gian còn lại vừa công tác vừa làm luận văn tốt nghiệp và học thêm một số chuyên đề (nếu cần).

1.1.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngành Tiếng Anh:cácchuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh)

+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)

+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ PhápLý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp)

+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung QuốcLý luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Trung Quốc)

+ Ngành Tiếng Nhật Bản: chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản

Ngoài ra, Trường dự kiến tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Tiếng Đức, chuyên ngành Ngôn ngữ Đức, sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo.

 

1.2.Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ

1.2.1. Thời gian đào tạo

- Đào tạo từ cử nhân: 4 năm, theo hình thức không tập trung

- Đào tạo từ thạc sỹ:  3 năm, theo hình thức không tập trung

1.2.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngành Tiếng Anh: các chuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga

+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc

 

1.3.Chế độ thu học phí

Tất cả học viên cao học (đào tạo thạc sỹ) và nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sỹ) đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí của Trường.

 

2. Thời gian thi

Năm 2012 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh đào tạo sau đại học các ngành ngoại ngữ vào Đợt 2 năm 2012.

Các ngày thi:  Thứ Bảy       08 tháng 9 năm 2012

                       Chủ nhật      09 tháng 9 năm 2012

 

3. Điều kiện dự tuyển

3.1.Dự tuyển đào tạo thạc sỹ

Về văn bằng: Thí sinh cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ không chính quy và có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc một ngành ngoại ngữ khác.

Về thâm niên nghề nghiệp: Những người tốt nghiệp đại học đúng ngành dự thi xếp loại Khá, Giỏi và Xuất sắc được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đối với các trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 nămthâm niên nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành dự thi kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp.

 

3.2.Dự tuyển đào tạo tiến sỹ

Về văn bằng và công trình khoa học đã công bố: Thí sinh cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

- Có bằng thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sỹ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

- Có bằng thạc sỹ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sỹ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyểnvà được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

Về chuyên môn: Thí sinh cần có đề cương nghiên cứu luận án tiến sỹ và hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ khoa học, tiến sỹ cùng chuyên ngành, trong đó một nhà khoa học đồng ý nhận hướng dẫn luận án tiến sỹ của thí sinh.

Đề cương nghiên cứu luận án tiến sỹ cần trình bày rõ ràng về lý do chọn đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Đề cương cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà nghiên cứu sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sỹ.

Trong thư giới thiệu của nhà khoa học cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển.

Về thâm niên nghề nghiệp: Thí sinh cần có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp được xét chuyển tiếp sinh.

 

3.3.Chuyển tiếp đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ

Các sinh viên mới tốt nghiệp đại học đúng ngành đạt kết quả xuất sắc, được khen thưởng về thành tích học tập và nghiên cứu khoa học có thể đăng ký xét chuyển tiếp đào tạo thạc sỹ và chuyển tiếp đào tạo tiến sỹ.

Điều kiện chuyển tiếp đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ được quy định cụ thể tại Điều 28 Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ chuyển tiếp sinh năm 2012: Trước ngày 15/7/2012

3.4.Các điều kiện khác

Thí sinh cần có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian bị kỷ luật, v.v...

 

4. Nội dung thi tuyển

 

4.1.Các môn thi tuyển

4.1.1. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

1. Môn cơ bản: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, hoặc Ngôn ngữ Nhật Bản (tuỳ theo ngành dự thi).

2. Môn cơ sở: Kỹ năng thực hành tiếng Anh, Kỹ năng thực hành tiếng Nga, Kỹ năng thực hành tiếng Pháp, Kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc hoặc Kỹ năng thực hành tiếng Nhật (thi 04 nội dung: Nghe hiểu, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Viết luận).

3. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Tuỳ chọn một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức.

4.1.2. Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ

1. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Tuỳ chọn một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức.

3. Bảo vệ hồ sơ chuyên môn theo từng chuyên ngành.

Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sỹ, ngoài môn thi Ngoại ngữ thứ 2 và hồ sơ chuyênmôn, còn phải thi thêm Môn cơ bản và Môn cơ sở như thí sinh dự thi cao học.

4.1.3. Miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2

            Thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ thứ 2 nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau:

1. Có bằng đại học chính quy một ngành ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức phù hợp với môn thi Ngoại ngữ thứ 2;

2. Trong trường hợp môn thi Ngoại ngữ thứ 2 là Tiếng Anh, để được miễn thi thí sinh cần có chứng chỉ IELTS đạt 4.5 trở lên hoặc TOEFL quốc tế đạt 400 trở lên (hoặc tương đương) đối với người dự tuyển đào tạo thạc sỹ; có chứng chỉ IELTS đạt 5.0 trở lên hoặc TOEFL quốc tế đạt 450 trở lên (hoặc tương đương) đối với người dự tuyển đào tạo tiến sỹ.

Các chứng chỉ tiếng Anh này cần có thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày cấp.

            3. Có bằng đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng nêu trên.

            4. Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn giá trị tương ứng với bậc đào tạo đăng ký dự thi.

 

4.2. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn

Điểm xét tuyển: Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản và cơ sở; đạt 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) ở môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu dự tuyển đào tạo thạc sỹ; đạt 65 điểm trở lên ở môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu dự tuyển đào tạo tiến sỹ; có hồ sơ chuyên môn được đánh giá ở mức 50 điểm trở lên nếu dự tuyển đào tạo tiến sỹ, trong đó điểm đề cương nghiên cứu phải đạt tối thiểu 20.

Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo được giao và bằng cách tính tổng điểm thi các môn (trừ Ngoại ngữ thứ 2) của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống cho từng ngành, chuyên ngành.

 

4.3.Chương trình thi

Thí sinh đã đăng ký dự thi được cấp đề cương chương trình thi tuyển của các môn thi.

 

5. Hồ sơ dự thi

 

5.1. Nội dung hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi cần có các giấy tờ sau:

1. Phiếu đăng ký dự thi cao học/nghiên cứu sinh năm 2012 (có mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch viết năm 2012 có xác nhận của nơi làm việc hay chính quyền địa phương.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do một bệnh viện đa khoa cấp năm 2012.

4. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học, Bằng thạc sỹBảng điểm cao học (02 văn bằng sau chỉ áp dụng đối với thí sinh là thạc sỹ dự thi đào tạo tiến sỹ).

5. Danh mục và bản sao các công trình khoa học đã được công bố có chứa đầy đủ nội dung bài viết của tác giả, trang bìa và trang mục lục của sách hay số tạp chí (chỉ áp dụng đối với thí sinh dự thi nghiên cứu sinh).

6. Đề cương nghiên cứu (của thí sinh nghiên cứu sinh) và hai thư giới thiệu của các nhà khoa học.

7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8. Các giấy tờ pháp lý để xác nhận về thâm niên nghề nghiệp nếu cần thiết (bao gồm bản sao công chứng quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn kèm theo công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan sử dụng nhân lực để chứng nhận thâm niên công tác).

9. Các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ để được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 (nếu có).

10. Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự (đối với các đối tượng đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước).

10. Hai ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh) và 03 phong bì (có dán sẵn tem và đã ghi địa chỉ rõ ràng và chính xác của thí sinh, có ghi số điện thoại để liên hệ).

Tất cả các giấy tờ trên cho vào túi hồ sơ khổ 28 x 32. Không nhận hồ sơ thiếu các giấy tờ cần thiết như quy định ở trên. Không hoàn trả hồ sơ đã nộp.

 

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Văn phòngKhoa Sau đại học, phòng 102 nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh cần đến phòng Tài chính - Kế toán, phòng 202 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, để nộp lệ phí thi.

5.3. Thời hạn phát hành hồ sơ dự thi

Từ ngày 14/4 đến hết ngày 14/7 năm 2012

5.4. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi

Từ ngày 07/7 đến hết ngày 28/7 năm 2012

5.5. Xem danh sách phòng thi

Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ website http://www.ulis.vnu.edu.vn (Trường không gửi giấy báo dự thi).

Thời gian: Từ ngày 01/9 năm 2012

Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học theo địa chỉ phòng 102 nhà A3, hoặc theo số điện thoại (04)-37547435trước ngày tổ chức thi tuyển.

 

6. Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học

Thí sinh tham dự các kì thi tuyển sinh sau đại học hàng năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, có kết quả môn thi Ngoại ngữ đạt yêu cầu và có nguyện vọng sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ. Trong các kì thi này, thí sinh cũng có thể đăng kí dự thi riêng môn Ngoại ngữ (tuỳ chọn một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức) để lấy Chứng chỉ Ngoại ngữ.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp, Chứng chỉ Ngoại ngữ có giá trị thay thế môn thi Ngoại ngữ trong việc xét tuyển vào học các bậc đào tạo thạc sỹ /tiến sỹ trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, Chứng chỉ Ngoại ngữ có thể được sử dụng vào một số mục đích khác theo quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nộisẽ tổ chức cho các thí sinh thi riêng môn Ngoại ngữ để lấy Chứng chỉ Ngoại ngữ vào cả 2 đợt thi tuyển sinh sau đại học năm 2012:

Đợt 1: Chiều Chủ nhật            22/4/2012

Đợt 2  Chiều Chủ nhật            09/9/2012

Đối tượng dự thi: Không hạn chế

Hồ sơ đăng kí dự thi:

- Đơn đăng kí (theo mẫu)

- 05 ảnh 3 x 4 (đúc trong phong bì thư, ảnh và phong bì ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

- 01 bản photo công chứng Giấy chứng minh nhân dân.

Lệ phí: - Hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ

- Dự thi: 150.000 đồng/1 thí sinh

- Cấp chứng chỉ: 50.000 đồng/1 chứng chỉ (nộp sau khi có kết quả thi)

- Phí bưu điện (theo qui định).

Thời hạn phát hành và thu nhận hồ sơ:

Đợt 1: Từ ngày 03/3 đến hết ngày 17/3/2012

Đợt 2: Từ ngày 07/7 đến hết ngày 28/7/2012

Thời gian làm việc:Giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các buổi sáng Thứ Hai.

Địa điểm: Phòng 102, nhà A3, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: (04)-37547435

Website: www.ulis.vnu.edu.vn  (mục Tuyển sinh và Sau đại học)

Liên thông Đại học Thương Mại năm 2013

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Thương Mại năm 2013

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học Thương Mại năm 2013

Liên thông Trường Đại học Thương Mại năm 2013

Đại học Thương Mại tuyển sinh liên thông năm 2013

Đại học Thương Mại tuyển sinh liên thông đại học năm 2013


Comments