Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN xét chuyển tiếp sau ĐH năm 2013

đăng 01:28, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét chuyển tiếp sinh cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2012 cho các chuyên ngành dưới đây:

TT

TIẾN SĨ

THẠC SĨ

Tên môn học

Mã số

Tên môn học

Mã số

1

Báo chí học

62 32 01 01

Báo chí học

60 32 01

2

Chính trị học

62 31 20 01

Châu Á học

60 31 50

3

Chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS

62 22 80 05

Chính trị học

60 31 20

4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

62 22 85 01

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60 22 85

5

Dân tộc học

62 22 70 01

Công tác xã hội

 

6

Đông Nam á học

62 31 50 10

Dân tộc học

60 22 70

7

Hán – Nôm

62 22 40 01

Du lịch

 

8

Hồ chí minh học

62 31 27 01

Hán Nôm

60 22 40

9

Khảo cổ học

62 22 60 01

Hồ chí minh học

60 31 27

10

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

62 22 56 01

Khảo cổ học

60 22 60

11

Lịch sử sử học và sử liệu học

62 22 58 01

Khoa học quản lí

 

12

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

62 22 50 05

Khoa học thư viện

60 32 20

13

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

62 22 54 05

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

60 22 56

14

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

62 22 54 01

Lịch sử sử học và sử liệu học

60 22 58

15

Lưu trữ

62 32 24 01

Lịch sử thế giới

60 22 50

16

Lí luận Ngôn ngữ

62 22 01 01

Lịch sử Việt Nam

60 22 54

17

Lí luận Văn học

62 22 32 01

Lưu trữ

60 32 24

18

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN

62 22 01 25

Lí luận văn học

60 22 32

19

Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu

62 22 01 10

Ngôn ngữ học

60 22 01

20

Ngôn ngữ học so sánh lịch sử

62 22 01 15

Quan hệ quốc tế

60 31 40

21

Tâm lí học xã hội

 

Tâm lí học

60 31 80

22

Trung Quốc học

62 31 50 01

Tôn giáo học

60 22 90

23

Văn học Anh

62 22 30 10

Triết học

60 22 80

24

Văn học Bắc Mĩ

62 22 30 20

Văn học Dân gian

60 22 36

25

Văn học Dân gian

62 22 36 01

Văn học nước ngoài

60 22 30

26

Văn học Nga

62 22 30 01

Văn học Việt Nam

60 22 34

27

Văn học Pháp

62 22 30 15

Xã hội học

60 31 30

28

Văn học Trung Quốc

62 22 30 05

 

 

29

Văn học Việt Nam

62 22 34 01

 

 

30

Việt Ngữ học

62 22 01 20

 

 

31

Xã hội học

62 31 30 01

 

 

 

1. Điều kiện xét chuyển tiếp

Thực hiện theo điều 28 Quy chế Đào tạo Sau đại học ở Đại học Quốc Gia Hà Nội – ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN được cộng 1 điểm vào các môn học nâng cao và môn học bổ sung, điểm cộng thêm được tính vào điểm trung bình chung tích luỹ.

 

2. Hồ sơ xét chuyển tiếp sinh gồm (Mỗi sinh viên nộp 02 bộ hồ sơ)

Bảng tổng hợp điều kiện chuyển tiếp sinh và đơn xin chuyển tiếp sinh (theo mẫu);

Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp nếu chưa được cấp bằng);

Biên bản chấm khoá luận, trong đó có ghi rõ Hội đồng nhất trí cho sinh viên được chuyển tiếp và nhận xét của Giáo viên hướng dẫn trong đó ghi rõ giáo viên nhất trí để sinh viên được chuyển tiếp;

Bản sao có công chứng Chứng chỉ Ngoại ngữ (do Đại học Quốc Gia cấp);

Đề cương nghiên cứu và các công trình khoa học, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành (đối với đối tượng xin chuyển tiếp nghiên cứu sinh);

Sơ yếu lí lịch;

03 ảnh 3×4 và 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ;

Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (trong vòng 6 tháng).

 

3. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian: Trước ngày 15 tháng 2 năm 2012

Địa điểm: Tại văn phòng khoa đào tạo chuyên ngành

 

4. Lệ phí xét chuyển tiếp sinh: 100.000 đồng/hồ sơ

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Đào tạo sau đại học

Địa chỉ: phòng 609, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38585239

Tuyển sinh tại chức năm 2013

Tuyển sinh Đại học tại chức năm 2013

Tuyển sinh vừa học vừa làm năm 2013

Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm năm 2013

Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm năm 2013

Tuyển sinh hệ tại chức năm 2013

Tuyển sinh hệ đại học tại chức năm 2013

Tuyển sinh hệ đại học vừa học vừa làm năm 2013


Comments