Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

ĐH Công nghệ - ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2013

đăng 01:30, 22 thg 12, 2012 bởi Son Le

I. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN

1. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

- Ngành Công nghệ Thông tin

Các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm; Hệ thống Thông tin; Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán học rời rạc

+ Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Kỹ thuật điện tử số

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Ngành Cơ học Kỹ thuật

Chuyên ngành Cơ học Kỹ thuật

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Cơ học ứng dụng

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nanô

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Khoa học Vật liệu Đại cương

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Chuyên ngành Công nghệ Nanô Sinh học

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp thống kê

+ Môn thi cơ sở: Lý - Sinh học

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;

- Các điều kiện khác theo quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

II. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

1. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

- Chuyên ngành Khoa học máy tính

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán học rời rạc

+ Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định;

- Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi hoặc kết quả thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học, kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 65 điểm trở lên;

- Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.


Ghi chú: Các thí sinh có kết quả dự thi đủ điều kiện xét tuyển chuyên ngành này sẽ phải tham gia phỏng vấn theo yêu cầu tuyển sinh của chuyên ngành. Sau vòng phỏng vấn, các thí sinh nếu không đủ điều kiện theo học chuyên ngành Khoa học Máy tính sẽ được chuyển sang các chuyên ngành khác của ngành Công nghệ Thông tin.

 

III. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Thời gian thi: Các ngày 21 và 22/04/2012

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2012

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 201 - E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3754 7810; (04) 3754 7865.

Website: http://uet.vnu.edu.vn/ mục Tuyển sinh sau đại học 2012.

Tuyển sinh tại chức Đại học Thương Mại năm 2013

Tuyển sinh vừa học vừa làm Đại học Thương Mại năm 2013

Tuyển sinh tại chức Thương Mại năm 2013

Tuyển sinh vừa học vừa làm Thương Mại năm 2013

Đại học Thương Mại tuyển sinh tại chức năm 2013

Đại học Thương Mại tuyển sinh vừa học vừa làm năm 2013

Tuyển sinh Đại học tại chức Thương Mại năm 2013

Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm Thương Mại năm 2013


Comments