Liên thông Trung Cấp lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2014

đăng 21:17, 17 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:07, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Công Nghiệp tại Hà Nội

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp...

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định và thông tư ban hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ
https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-trung-cap-len-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

1/ NGÀNH TUYỂN SINH:
- KẾ TOÁN
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- CƠ KHÍ
2/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ...TUYỂN SINH THEO THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3/ GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI:
  • Ngày 10/8/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập chiểu theo Quyết định của phòng Thương mại Hà Nội. Năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội.
  • Ngày 29/8/1913 Trường Chuyên nghiệp Hải phòng được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Năm 1921 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng.
  • Ngày15/02/1955 khai giảng khoá I Trường Kỹ thuật Trung cấp I tại địa điểm Trường Kỹ nghệ Thực Hành Hà Nội cũ (2F Quang Trung).
  • Năm 1956 khai giảng khoá I Trường Công Nhân Kỹ thuật I tại địa điểm trường Kỹ Nghệ thực Hành Hải Phòng cũ (Phố Máy Tơ Hải phòng). Trong thời gian chiến tranh trường chuyển lên Bắc Giang.
  • Năm 1962 Trường Kỹ thuật Trung cấp I tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đổi tên thành Trường Trung cao cấp Cơ điện. Năm 1966 đổi tên thành Trường Trung học Cơ khí I,năm 1993 lấy lại tên cũ là Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội. Trong thời gian chiến tranh trường chuyển lên Vĩnh Phúc.
  • Năm 1986 Trường Công nhân Kỹ thuật I chuyển về xã Minh khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
  • Năm 1991 Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội chuyển về xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà nội
  • Ngày 22/4/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 580/QĐ-TCCB sát nhập 2 trường: Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.
  • Ngày 28/5/1999 Quyết định số 126/ QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I.
  • Ngày 2/12/2005 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 315/2005 QĐ/TTG thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Thông tin tuyển sinh cần tham khảo khác: Liên thông Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Comments