Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

đăng 20:26, 11 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 03:14, 10 thg 3, 2018 ]
Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2016
07/09/1953 Thành lập trường Đại học Bưu điện - Vô tuyến điện
17/09/1966 Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
08/04/1975 Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
28/05/1988 Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 (PTIC)
11/07/1997 Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
Viện Kinh tế Bư­u điện.
17/09/1997 Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông
22/3/1999 Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện
Sứ mạng
Là đơn vị dẫn đầu trong gắn kết Nghiên cứu - Đào tạo - Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là:
Kết hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học với giáo dục – đào tạo để đáp ứng nhanh các yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngành thông qua việc đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực đồng bộ, lành nghề cho Ngành và xã hội.
Tạo ra một mô hình mới để triển khai tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học hợp lý, có hiệu quả cao, bám sát chiến lược phát triển của ngành.
Tạo ra một mô hình mới trong việc huy động nguồn lực (cả kinh tế và môi trường thực tiễn…) từ các doanh nghiệp mạnh của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và của xã hội trong điều kiện ngân sách Nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo còn hạn hẹp cũng như khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, đào tạo của các đơn vị nghiên cứu, đào tạo công lập vào thực tiễn chưa cao.
Tầm nhìn
Xây dựng Học viện thành tổ chức nghiên cứu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới, là địa chỉ đầu tư và hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có các Phân hiệu hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học với trình độ và đẳng cấp quốc tế tại các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

- Công nghệ thông tin
- Điện tử viễn thông

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông CĐ lên ĐH: thời gian học 1,5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cấp