Liên thông Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

đăng 23:49, 12 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 03:13, 10 thg 3, 2018 ]

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 55 năm phát triển và hội nhập
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956. Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức và học sinh sinh viên của Nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, tập trung trí tuệ và sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đưa Nhà trường liên tục phát triển bền vững với những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Để có được những thành quả to lớn của ngày hôm nay, chúng ta không quên nhớ về cội nguồn. Đó là truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển.
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC KHÁI QUÁT THEO 3 GIAI ĐOẠN
GIAI ĐOẠN 1
40 năm đào tạo bậc trung học chuyên nghiệp
GIAI ĐOẠN 2
Đào tạo cao đẳng kinh tế - kỹ thuật
GIAI ĐOẠN 3
Khởi đầu của sự nghiệp đào tạo đại học
Công tác chuẩn bị để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hôm nay đã đ­ược tiến hành từ rất sớm. Ngay khi còn là trường trung cấp, Nhà trường đã hợp tác với các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên... để mở các lớp đào tạo đại học tại chức từ năm 1964, các lớp đại học chuyên tu thực hành từ năm 1983, các lớp đại học bằng 2 về quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý từ năm 1992, các lớp cao học từ năm 1997... Thông qua các ch­ương trình đào tạo liên kết với các trường đại học, Nhà trường đã tổ chức nghiên cứu để xây dựng các ch­ương trình đào tạo đại học cho các ngành học của Trường, trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và theo hướng tiếp cận công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên của Trường làm quen với công tác giảng dạy đại học.
Phát huy truyền thống đạt được 55 năm qua, xác định rõ định hướng và mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, chắc chắn, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
( HỌC BUỔI TỐI HOẶC HỌC CUỐI TUẦN )

- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính ngân hàng
- Công nghệ thông tin

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG:
- Liên thông TC lên ĐH: thời gian học 2,5 năm
- Liên thông CĐ lên ĐH: thời gian học 1,5 năm
            Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 1 cấp