Liên thông Cao đẳng Nghề lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2014

đăng 22:48, 17 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:07, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Cao đẳng Nghề lên Đại học Công Nghiệp tại Hà Nội

Liên thông Cao đẳng Nghề lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội đào tạo đa ngành, đa nghề trong cả nước

Liên thông Cao đẳng Nghề lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội thời gian đào tạo 18 tháng ( 1,5 năm ) học ngoài giờ hành chính

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ

Liên thông Cao đẳng Nghề lên Đại học Công Nghiệp Hà Nội thực hiện các công tác tuyển sinh theo quy định và các thông tư ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-cao-dang-nghe-len-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

1/ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH:
- KẾ TOÁN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY

2/ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH THEO QUY ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TƯ ĐÃ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3/ GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI:

Năm học 2013 - 2014, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung các nguồn lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Rà soát lại cơ cấu ngành nghề đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu xã hội vừa phải đảm bảo đầu vào ổn định. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý đào tạo đảm bảo đúng quy chế, công khai, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo 100% chương trình đào tạo được rà soát, chỉnh sửa định kỳ và có ý kiến của nhà tuyển dụng, quá trình đào tạo được kiểm soát thường xuyên.

2. Chuẩn bị các nội dung để tiến hành kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định trường đại học. Hoàn chỉnh xây dựng chuẩn đầu ra cho các loại hình, trình độ đào tạo.Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động 5S và đề án cải tiến công tác quản lý chất lượng trong toàn trường.

3. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

4. Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nhà trường, tập trung vào kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo hợp tác quốc tế.

5. Triển khai kế hoạch kiện toàn công tác tổ chức trong toàn trường, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý và quy hoạch cán bộ chuyên môn.

6. Triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn trường. Tăng cường hoạt động tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ và hoàn thành các đề tài nghiên cứu đã được giao, đặc biệt tập trung hoàn thành tốt các đề tài khoa học cấp Nhà nước.

7. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng cơ chế thu hút người tài có học hàm, học vị cao về trường công tác.

8. Tổ chức tốt công tác tài chính của nhà trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CCVC, HSSV.

9. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và các hoạt động giảng dạy, học tập.

10. Tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới, kỷ niệm 115 năm ngày thành lập Trường và các ngày lễ lớn trong năm.

Thông tin thí sinh quan tâm nhiều nhất: Liên thông Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Comments