Liên thông Cao đẳng lên Đại học Lao Động Xã Hội năm 2014

đăng 01:44, 21 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 22:58, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Lao Động Xã Hội là trường công lập thuộc Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Lao Động Xã Hội tuyển sinh đối tượng dưới 36 tháng, chưa đủ 36 tháng, mới tốt nghiệp

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Lao Động Xã Hội thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định và các thông tư ban hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

1/ NGÀNH TUYỂN SINH:

- KẾ TOÁN

- QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: THEO THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỀU ĐƯỢC PHÉP THAM GIA THI TUYỂN

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ

    ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

   Mục tiêu đào tạo:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động - Xã hội sẽ là một trường đại học hàng đầu của Việt Nam, có qui mô đào tạo trên 20.000 người học; hàng năm tuyển sinh và đào tạo 50 nghiên cứu sinh, 400 học viên cao học và trên 4000 sinh viên đại học

   Định hướng đào tạo:

-  Đẩy mạnh đào tạo sau đại học

-  Phát triển thêm các ngành đào tạo mới

-  Đa dạng hoá các loại hình đào tạo

-  Đào tạo một số lớp bằng tiếng Anh

-  Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài

* ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU KHOA HỌC

   Mục tiêu NCKH:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động - Xã hội sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lao động – xã hội

   Định hướng NCKH:

- Ưu tiên thực hiện các nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển của Trường

- Nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức bên ngoài

-  Tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của ngành và đất nước

- Nâng cao vị thế của trường thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học 

   Nhiệm vụ NCKH

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách chuyên khảo… phục vụ  đào tạo đại học và sau đại học của trường

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, các quy định quản lý đào tạo theo tín chỉ và theo chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành, các hệ và các loại hình đào tạo của trường

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định quản lý của trường để đáp ứng yêu cầu của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT và yêu cầu phát triển của trường

- Nghiên cứu phục vụ việc mở ngành đào tạo mới hệ đại học và sau đại học, đào tạo bằng hai và đào tạo từ xa

- Nghiên cứu các vấn đề kinh tế - lao động – xã hội phục vụ cho việc hoạch định chính sách của ngành LĐTBXH và phục vụ cho đào tạo của trường

- Mở rộng khai thác và hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước

      Tổ chức các hội thảo liên trường, quốc gia và quốc tế.

Bài viết kỳ trước: Liên thông Đại học Lao Động Xã Hội

Comments