Liên thông Cao đẳng lên Đại học Công Đoàn năm 2014

đăng 02:49, 21 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 21:56, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Công Đoàn tại Hà Nội

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Công Đoàn là chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho cá nhân, đội ngũ tổ chức có nhu cầu nâng cao chuyên môn

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Công Đoàn thời gian đào tạo buổi tối hoặc học cuối tuần thuận lợi cho người vừa học vừa làm

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Công Đoàn thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định và tất cả thông tư đã ban hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-cong-doan

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ

1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: 
- KẾ TOÁN
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- QUẢN LÝ NHÂN LỰC
- CÔNG TÁC XÃ HỘI
2/ ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO: THEO THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TRONG CẢ NƯỚC...BẰNG CẤP ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN...ĐỀU ĐƯỢC THAM GIA ĐĂNG KÝ DỰ THI
3/ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN:

5. Đào tạo liên thông lên đại học, cao đẳng.
5.1. Từ trung cấp lên đại học.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm làm việc gắn bó với môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 32 lớp với khoảng 2.811 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


5.2. Từ Cao đẳng lên Đại học.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1394 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ đại học của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


5.1. Từ trung cấp lên cao đẳng.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên 
môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1278 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ cao đẳng của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

II. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được những kết quả sau: 
- 06 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 3, tham gia 3)
- 01 dự án cấp Nhà nước
- 29 đề tài, dự án cấp Bộ, Tổng Liên đoàn, Thành phố
- 209 đề tài cấp cơ sở
- 433 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
- 81 giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
- 07 cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học
- 77 số thông tin khoa học.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÍ.

Tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường hiện nay là 294 người. Trong đó:
1. Đội ngũ giảng viên.
- Tổng số: 199 người. Gồm: 04 Phó Giáo sư; 48 Tiến sĩ, nghiên cứu sinh; 152 Thạc sĩ, học viên cao học. Ngoài ra, Nhà trường còn có đội ngũ giảng viên kiêm chức, cộng tác viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học gần 200 người.
2. Cán bộ quản lí và nhân viên.
- Tổng số: 95 người. Gồm: 47 cán bộ quản lí; 48 nhân viên.

Bài giới thiệu khác về trường: Liên thông Đại học Công Đoàn

Comments