Kế hoạch ôn thi Liên thông đại học bách khoa hà nội 2015 ( tuyển sinh cả chưa đủ 36 tháng )

đăng 01:30, 27 thg 2, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 22:30, 5 thg 3, 2015 ]
CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN THI LỚP TẠI CHỨC
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2015
( TUYỂN SINH CẢ ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP CHƯA ĐỦ 36 THÁNG )

1/ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:

Cô Mạc Tuyết - GVCN lớp LT07BK

2/ LỊCH HỌC LỚP LT07BK:

- THỜI GIAN HỌC ÔN TẬP:

Đợt 1: Dự Kiến ôn tập : 02/2015; Dự kiến thi tuyển: 03/2015
Đợt 2: Dự Kiến ôn tập : 04/2015; Dự kiến thi tuyển: 05/2015
Đợt 3: Dự Kiến ôn tập : 06/2015; Dự kiến thi tuyển: 07/2015
Đợt 4: Dự Kiến ôn tập : 08/2015; Dự kiến thi tuyển: 09/2015
Đợt 5: Dự Kiến ôn tập : 10/2015; Dự kiến thi tuyển: 11/2015

Đợt 6: Dự Kiến ôn tập : 12/2015; Dự kiến thi tuyển: 01/2016

- HỌC VÀO CÁC BUỔI THỨ 6,7 VÀ CHỦ NHẬT TỪ 18H đến 20H MỖI TUẦN
TẠI CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

THÍ SINH THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TUYỂN SINH TẠI THÔNG BÁO BÊN DƯỚI

3/ DANH SÁCH LỚP TẠM THỜI:


1 x Hà Xuân Quý Anh 26.06.1983   Hà Nội
2 x Bàng Đức Anh 06/6/1989   Đăk Lắc
3 x Lưu Văn Bắc 25.05.1987   Hưng Yên
4 x Phạm Xuân Bách 16.10.1990   Hưng Yên
5 x Mai Văn Biên 19.05.1985   Thanh Hóa
6 x Phạm Văn Chiến 08.04.1988   Hà Nội
7 x Hoàng Thiện Chiến 29.05.1992   Bắc Giang
8 x Nguyễn Văn Chính 07.03.1988   Hà Nội
9 x Nguyễn Xuân Chung 05.05.1990   Hà Nội
10 x Dương Chí Công 10.05.1988   Vĩnh Phúc
11 x Vũ Mạnh Cường 10.05.1984   Thái Nguyên
12 x Lâm Văn  Đà 20.08.1983   Lạng Sơn
13 x Trần Xuân Đắc 26.02.1985   Hà Nội
14 x Đồng Tiến  Đắc 28.12.1989   Bắc Giang
15 x Nguyễn Huy  Định 10.03.1985   Thanh Hóa
16 x Trần Anh Đông 02.04.1991   Hải Dương
17 x Nguyễn Văn Dũng 26.08.1991   Hưng Yên
18 x Đoàn Văn Dương 15.02.1990   Thanh Hóa
19 x Lê Văn Hải 27.05.1991   Thanh Hóa
20 x Vũ Tuấn Hải 24.02.1992   Vĩnh Phúc
21 x Nguyễn Văn Hảo 24.04.1986   Bắc Giang
22 x Trần Văn Hoàn 20.09.1989   Nam Định
23 x Phạm Thế Hoàng 05.06.1988   Thái Bình
24 x Nguyễn Văn Hoàng 20.08.1992   Hải Dương
25 x Nguyễn Phụng Học 07.09.1985   Hưng Yên
26 x Nguyễn Thị Hồng 21.09.1974   Hà Tây
27 x Phạm Văn Huy 01.01.1987   Hải Dương
28 x Dương Quang Khánh 21.10.1992   Hà Nam
29 x Nguyễn Trung Kiên 26.08.1988   Phú Thọ
30 x Trương Đình Luật 17.05.1991   Hải Dương
31 x Mai Xuân Mạnh 15.09.1989   Thanh Hóa
32 x Lê Ngọc Mùi 15.05.1991   Thanh Hóa
33 x Bùi Duy Nghĩa 23.02.1992   Nam Định
34 x Nguyễn Đình Phương 01.12.1985   Nghệ An
35 x Dương Văn Quốc 27.02.1991   Hà Nội
36 x Trần Hữu Quyến 20.08.1985   Hà Tĩnh
37 x Đặng Tiến Quỳnh 23.06.1982   Bắc Ninh
38 x Phạm Xuân Sơn 26.10.1984   Quảng Bình
39 x Hoàng Văn Suốt 01.06.1988   Bắc Giang
40   Trần Văn Thắng 29.07.1983   Hà Nam
41 x Phạm Việt Thắng 11.03.1988   Hưng Yên
42 x Trần Văn Thiều 11.02.1986   Nam Định
43 x Trịnh Văn Thín 16.04.1988   Hưng Yên
44 x Trịnh Duy Thọ 20.12.1986   Ninh Bình
45 x Lê Văn Thuận 26.12.1985   Nghệ An
46 x Lường Văn Thực 08.09.1990   Hà Tĩnh
47 x Nguyễn Anh Tiến 17.06.1988   Nghệ An
48 x Phạm Văn Tiến 03.06.1991   Hưng Yên
49 x Nguyễn Minh Tiến 30.09.1992   Hà Nội
50 x Nguyễn Văn Tiền 09.10.1991   Hà Nội
51 x Vũ Văn Trí 19.04.1990   Nam Định
52 x Phạm Trọng Văn 06.09.1992   Thanh Hóa
53 x Trịnh Đình Trường 12.02.1992   Thanh Hóa
54 x Mai Công 11.09.1990   Thanh Hóa
55 x Bùi Minh 12.01.1988   Ninh Bình
56 x Phạm Văn Tuấn 10.09.1991   Thái Bình
57 x Bùi Quang Tuyền 05.08.1988   Hải Dương
58 x Nguyễn Văn Việt 21.05.1992   Thanh Hóa
59 x Nguyễn Đăng 07.11.1987   Hà Nội
60   Nguyễn Thế Phong 03.09.1988   Hà Nội

4/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC TẬP CỦA CÁC SINH VIÊN LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:


CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI SẮP TỚI

Comments