Hướng dẫn đăng ký dự thi liên thông đại học 2015

đăng 20:36, 14 thg 3, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:37, 6 thg 3, 2015 ]

Liên thông Bằng Nghề lên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 

Thí sinh thi liên thông có quyền lợi như tất cả các thí sinh khác. Thí sinh được sử dụng kết quả thi liên thông để xét tuyển học hệ chính quy hoặc liên thông cùng ngành tại các cơ sở đào tạo. Khi trúng tuyển và học liên thông thí sinh được Hội đồng đào tạo liên thông của cơ sở đào tạo xem xét, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đắng hoặc từ trình dộ cao đẳng lên trình độ dại học khi đáp úng điều kiện quy định tại Điều 4 tại Thông tư nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình dộ cao đắng nghề lên trình độ đại học.

Các cơ sở đào tạo đã được Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng, trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên đại học gồm các Trường: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Lao động Xã hội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Sao Đỏ, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Duy Tân, CĐ Xây dựng số 1, ĐH Hàng hải, ĐH Hải Phỏng và ĐH Công nghệ Đông Á.

(Xem chi tiết các trường và ngành được cấp phép đào tạo liên thông tại đây)

Liên thông Chuyển đổi Ngành lên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét hồ sơ của một số cơ sở đào tạo để cấp phẻp tô chức đào tạo liên thông, danh sách các cơ sở đào tạo được phép đào tạo liên thông được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn

Thí sinh đăng ký đào tạo liên thông xem xét thông tin cụ thể được đăng tải trên Website của các cơ sở đào tạo có đào tạo liên thông.

Xem chi tiết Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học tại đây. Liên thông Trái Ngành lên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội  

THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH CẦN LƯU TÂM: QUY ĐỊNH THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2015


Comments