ĐH Nông nghiệp HN tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2013

đăng 20:23, 9 thg 4, 2013 bởi Son Le

ĐH Nông nghiệp HN tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2013

 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học năm 2013  như sau:     

 

1/ Ngành đào tạo liên thông:

a/ Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy)

b/ Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Cung cấp sử dụng điện)

c/ Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế)

d/ Công nghệ thông tin  

e/ Kinh tế nông nghiệp  

f/ Kế toán  

g/ Quản trị kinh doanh 

h/ Quản lý đất đai  

i/ Khoa học cây trồng 

k/ Khoa học môi trường 

l/ Công nghệ thực phẩm         

m/ Công nghệ sau thu hoạch   

n/ Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi thú y)

p/ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp       

o/ Thú y

 

2/ Đối tượng tuyển sinh:

 Là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

           

3/ Môn thi và thời điểm thi tuyển sinh:  

            a/ Đối với Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Ngành đào tạo

Hệ chính quy

Hệ Vừa làm vừa học

 

Môn thi

Thời điểm thi

Môn thi

Thời điểm thi

Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin

Khối A

Cùng kỳ thi do

Bộ Giáo dục và

Đào tạo tổ chức tháng 7/2013

Khối A

Tháng  3, 4,

10 và 11/2013

Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh

Khối A hoặc D1

Khối A

Các ngành còn lại

Khối A hoặc B

Khối A hoặc B

 

            b/ Đối với Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng  tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

            - Môn thi:

STT

Ngành (Chuyên ngành) đào tạo

Môn cơ bản

Môn Cơ sở

Môn Chuyên môn

1

Kỹ thuật cơ khí (CK động lực)

Toán (khối A)

Cơ học lý thuyết 1

Động cơ đốt trong

2

Kỹ thuật cơ khí (CK chế tạo)

Toán (khối A)

Cơ học lý thuyết 1

Công nghệ kim loại

3

Kỹ thuật điện, điện tử (Cung cấp và Sử dụng điện)

Toán (khối A)

Lý thuyết mạch điện

Lưới điện

4

Công nghệ thông tin

Toán (khối A)

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

5

Kinh tế

Toán (khối A)

Nguyên lý kinh tế

Quản lý dự án

6

Kinh tế ( Kinh tế  phát triển )

Toán (khối A)

Nguyên lý kinh tế

Kinh tế phát triển

7

Kinh tế ( Quản lý kinh tế)

Toán (khối A)

Nguyên lý kinh tế

Khoa học quản lý

8

Kinh tế nông nghiệp

Toán (khối A)

Nguyên lý kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

9

Kế toán

Toán (khối A)

Nguyên lý kế toán

Kế toán doanh nghiệp

STT

Ngành (Chuyên ngành) đào tạo

Môn cơ bản

Môn Cơ sở

Môn Chuyên môn

10

Quản trị kinh doanh

Toán (khối A)

Quản trị học

Marketing căn bản

11

Quản lý đất đai

Toán (khối A, B)

Trắc địa phổ thông

Quy hoạch sử dụng đất

12

Khoa học cây trồng

Toán (khối A, B)

Sinh lý thực vật

Cây lương thực

13

Khoa học môi trường

Toán (khối A, B)

Hoá học môi trường

Đánh giá tác động môi trường

14

Công nghệ thực phẩm

Toán (khối A, B)

Hoá học thực phẩm

Công nghệ chế biến thực phẩm

15

Công nghệ sau thu hoạch

Toán (khối A, B)

Hoá sinh thực phẩm

Công nghệ chế biến thực phẩm

16

Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)

Toán (khối A, B)

Sinh lý gia súc

Chăn nuôi lợn

17

Thú y

Toán (khối A, B)

Giải phẫu vật nuôi

Vi sinh vật – Truyền nhiễm

18

Sư phạm kỹ thuật N.nghiệp

Toán (khối A, B)

Giáo dục học và Tâm lý học đại cương

Phương pháp dạy kỹ thuật  nông nghiệp

         

4/ Thời điểm thi:

- Các lớp mở tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội thi vào tháng 4 và 10/2013.

- Các lớp mở tại Cơ sở liên kết đào tạo: trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh thi vào tháng 3, 4, 10, 11/ 2013 với điều kiện có  trên 60 thí sinh đăng ký dự thi đúng ngành cho một ngành đào tạo hoặc có trên 60 thí sinh không đúng ngành nay cùng đăng ký thi liên thông vào cùng một ngành đào tạo mới. Nếu số thí sinh trúng tuyển dưới 50 người, kinh phí đào tạo tính đủ bằng lớp 50 người.

 

5/ Thời gian và địa điểm đào tạo:

a/ Hệ chính quy: từ 18 đến 48 tháng tuỳ theo ngành tốt nghiệp ở bậc cao đẳng và ngành học liên thông ở bậc đại học.

b/ Hệ Vừa làm vừa học: từ 24 đến 54 tháng tuỳ theo ngành tốt nghiệp ở bậc cao đẳng và ngành học liên thông ở bậc đại học (hơn hệ chính quy 6 tháng).

- Lớp tổ chức đào tạo tại Trường: học vào  các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với điều kiện số thí sinh trúng tuyển cùng học đúng ngành (hoặc số thí sinh học không đúng ngành  nay cùng trúng tuyển vào cùng một ngành mới) từ 30 người trở lên. Nếu số thí sinh trúng tuyển vào cùng một ngành dưới 30 người, sinh viên tự đăng ký học cùng với các lớp đại học vừa làm vừa học của Trường hiện  có, kể cả các lớp mở tại các cơ sở liên kết để học kết chương trình quy định (không mở lớp riêng).

- Lớp tổ chức đào tạo tại các cơ sở được phép liên kết  học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

 

6/ Văn bằng tốt nghiệp đại học:

- Hệ Chính quy: áp dụng cho người học tập trung liên tục tại trườngĐH Nông nghiệp Hà Nội, quá trìnhtuyển sinh và đào tạo thực hiện theo Quy chếtuyển sinh, đào tạo hệchính quy.

- Hệ vừa làm vừa học: áp dụng cho người học tại Trường và tại các cơ sở liên kết đào tạo, quá trình tuyển sinh và đào tạo thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, đào tạo hệ vừa làm vừa học.

 

            Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo liên thông vào các lớp mở tại Trường cần nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về Ban Quản lý đào tạo của Trường trước ngày 31/3 và 30/9. Mẫu hồ sơ có tại Ban Quản lý đào tạo.

 

Các Cơ sở được phép liên kết đào tạo nêu trên, có nhu cầu đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các ngành đã nêu  phải được UBND tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản đồng ý cho phép liên kết bằng văn bản. Nhà trường sẽ có văn bản phúc đáp Cơ sở liên kết sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản.
Comments