ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2013

đăng 20:03, 9 thg 4, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 20:04, 9 thg 4, 2013 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN Thông báo và quy định công tác tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013 như sau :

 

I. HỆ ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo đại học tại chức khoa 46, thời gian đào tạo 4,5 đến 5 năm, tốt nghiệp khoa học được cấp bằng đại học, danh hiệu cử nhân kinh tế.

 

II. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã chuyên ngành

Tên ngành và chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tên ngành và chuyên ngành

1. Ngành Kinh tê (mã ngành 52310101), gôm các chuyên ngành:

46.01

Kinh tế và Quản lý đô thị

46.07

Kinh tê nông nghiệp và Phát

 

 

 

 

 

 

triển nông thôn

46.02

Kê hoạch

46.08

Kinh tê đâu tư

46.03

Kinh tê phát triển

46.09

Kinh tê quôc tê

46.04

Kinh tê và Quản lý môi

46.10

Kinh tê học

 

 

trường

 

 

 

46.05

Quản lý kinh tê

46.11

Thâm định giá

46.06

Kinh tê và Quản lý công

46.12

Hải quan

2. Toán ứng dụng trong kinh tê (mã ngành 52310102), gôm các chuyên ngành:

46.13

Toán kinh tê

46.14

Toán tài chính

3 Thông kê kinh tê (mã ngành 52310103)

46.15

Thông kê kinh tê xã hội

46.16

Thông kê kinh doanh

4. Kinh tê tài nguyên (mã ngành 52310104), gôm các chuyên ngành:

46.17

Kinh tê tài nguyên

 

 

5. Ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành 52340101), gôm các chuyên ngành:

46.18

Thương mại quôc

46.21

Quản trị chát lượng

46.19

Quản trị kinh doanh tông hợp

46.22

QTKD quôc tê

46.20

Quản trị doanh nghiệp

46.23

QTKD thương mại

6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 52340103), gôm các chuyên ngành:

46.24

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

7. Marketing (mã ngành 52340115), gôm các chuyên ngành:

46.25

Quản trị marketing

46.27

Trayên thông marketing

46.26

Quản trị bán hàng

 

 

8. Bát động sản (mã ngành 52340116), gôm các chuyên ngành:

46.28

Kinh doanh bát động sản

46.29

Kinh tê bát động sản và địa chính

9. Ngành Tài chính - Ngân hàng (mã ngành 52340201), gôm các chuyên ngành:

46.30

Tài chính doanh nghiệp

46.33

Ngân hàng

46.31

Tài chính công

46.34

Bảo hiêm

46.32

Tài chính quôc tê

 

 

10. Ngành Kê toán (mã ngành 52340301), gôm các chuyên ngành:

46.35

Kê toán tông hợp

 

 

11. Quản trị nhân lực (mã ngành 52340404), gôm các chuyên ngành:

46.36

Quản trị nhân lực

 

 

12.Hệ thông thông tin (mã ngành 52340405), gôm các chuyên ngành:

46.37

Tin học Kinh tê

46.38

Hệ thông thông tin quản lý

13. Ngành Luật học (mã ngành 52380101), gôm các chuyên ngành:

46.39

Luật kinh doanh

46.40

Luật kinh doanh quôc tê

14. Khoa học máy tính (mã ngành 52480101), gôm các chuyên ngành:

46.41

Công nghệ thông tin

 

 

Ghi chú: Mã ngành được ghi đúng theo thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/04/2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Mã chuyên ngành chỉ là mã quy ước trong tuyển sinh VLVH.

 

III PHƯƠNG THỨC HỌC Thí sinh có thể chọn một trong một trong các phương thức học sau:

Mã phương thức học

Tên phương thức học

01

Định kỳ học ngoài giờ hàng tuân (trong suôt khoa học) vào các buôi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật (dành riêng cho các lớp mở tại khu vực Hà nội)

02

Định kỳ học hàng năm (trong giờ hành chính), môi năm học 2 kỳ, môi kỳ từ 6 đến 8 tuần.

03

Định kỳ học hàng tháng (trong giờ hành chính), môi tháng học lo ngày.

04

Đôi với phương thức học định kỳ hàng năm, định kỳ hàng tháng có thể học theo hình thức 1 buổi trong giờ hành chính và 1 buổi ngoài giờ (Định kỳ - Bán ngoài giờ)

 

IV. ĐỐI TƯỢNG THỦ TỤC TUYỂN SINH

Đối tượng và điều kiện dự thi

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp trang học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trung học hoặc tương đương, viết tắt là TH);

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trang học nghề, trang cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học);

- Người đã tốt nghiệp trang cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trang học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ sức khoe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật,
khuyết tật, tuy tình trạng sức khoe và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét, quyết định.

-Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

- Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi.

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

Thủ tục hồ sơ thi tuyển sinh

(1) Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi (Trường in và phát hành theo mẫu của Bộ GD&ĐT) được Uy ban nhân dân xã (phường) (đối với những người chưa có việc làm) hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với những người đã có việc làm) xác nhận trong thời gian 6 tháng tính đến ngày thi tuyển;

- 04 ảnh chân dung cỡ 3x4 em trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi; có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Bản chính và bản sao hợp lệ bang tot nghiệp trung học (bản chính kiểm tra xong
Trường trả lại ngay cho thí sinh) hoặc giấy chứng nhận tot nghiệp tạm thời trung học (đổi với
những người dự thi ngay trong năm tot nghiệp)

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh (Trường dùng phong bì này để gửi giấy báo thi, giấy báo kết quả thi cho thí sinh, vì vậy thí sinh cẩn ghi rõ, đẩy đủ địa chỉ theo quy định của bưu điện)

Tất cả giấy tờ đựng trong phong bì cỡ 25x35cm.

* Mầu hồ sơ (gồm các loại mẫu giấy tờ ghi ở trên) do Trường thống nhất phát hành. Khoa Đại học Tại chức phát hành mẫu hồ sơ cho các điểm thi tại trường và các Bộ, Ban ngành ở Khu vực Hà Nội (riêng các đơn vị phối hợp đào tạo ở khu vực Hà Nội sẽ có thống nhất cụ thể giữa Trường và đơn vị phối hợp đào tạo trước khi phát hành hồ sơ). Chỉ những hồ sơ do Khoa Đại học Tại chức phát hành mới được thu nhận.

* Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại kỳ thi và địa điểm thi nào chỉ được xét dự thi cho kỳ thi tại địa điểm thi đó. Hồ sơ đã nộp Trường không trả lại cho thí sinh, không hoàn lệ phí đã nộp.

* Thí sinh có đầy đủ các điều kiện quy định được dự thi (gọi chung là đủ điều kiện dự thi). Trường sẽ có giấy báo cho các thí sinh dự thi trước ngày thi 15 ngày, và thông báo ngày thi trên trang web của trường, của Khoa Đại học Tại chức.

Khối và Môn thi: thi tuyển theo khối A với 3 môn thi là Toán, Vật lý và Hoa học. Thí sinh phải thi đủ 3 môn : Toán, Vật lý và Hoa học theo chương trình THPT và Bổ túc trang học hiện hành. Hình thức thi tự luận, thời gian thi 180 phút/môn

*Trường có tổ chức ôn văn hoa cho thí sinh dự thi. Thời gian ôn luyện văn hoa từ tháng 3 năm 2013. Khoa Đại học Tại chức là đơn vị được Trường giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện việc ôn luyện văn hoa cho thí sinh.

Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000đ (năm mươi ngàn đồng chẵn).

- Lệ phí tuyển sinh tại trường: 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng chẵn).

- Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển sinh được nộp ngay khi đăng ký dự tuyển.

4. Thí sinh trúng tuyển và được xét tuyển thẳng

*Căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt; số lượng thí sinh dự thi, chất lượng thi tuyển sinh và những vấn đề liên quan khác, Trường sẽ quyết định điểm chuẩn cho từng điểm thi. Mỗi kỳ thi có thể định điểm chuẩn chung hoặc điểm chuẩn chung kết hợp với điểm chuẩn theo chuyên ngành hoặc lấy điểm chuẩn riêng cho từng chuyên ngành đào tạo. Điểm chuẩn tối thiểu (tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên theo chính sách và điểm ưu tiên theo khu vực) là 12,0 điểm trong đó không có môn thi nào bị điểm 0 (không).

Thí sinh có đủ điều kiện dự thi, thi đủ 3 môn theo quy định thuộc diện xét tuyển.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển sẽ được trường thông báo kết quả thi.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển đạt điểm chuẩn quy định thì được trúng tuyển kỳ thi.

Thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc (có quyết định của Thủ tướng Chính phủ); Thí sinh có văn bằng tốt nghiệp đại học của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể được xem xét tuyển thẳng theo khả năng tiếp nhận của trường.

 

Tổ chức đào tạo

- Trường sẽ tổ chức đào tạo cho mỗi chuyên ngành và phương thức học của kỳ thi tuyển khi có từ 70 thí sinh tráng tuyển trở lên. Trường hợp thí sinh tráng tuyển ít hơn có thể đăng ký chuyển sang học chuyên ngành và phương thức học khác (theo hướng dẫn của Trường) hoặc bảo lưu kết quả thi tuyển Ì năm (tính từ ngày ghi trên giấy báo tập trung học).

- Thí sinh trúng tuyển kỳ thi nào, điểm học nào được học với khoa học và địa điểm học đó.

- Thí sinh trúng tuyển phải đến nhập học, khai giảng và học tập theo đúng kế hoạch ghi trên giấy báo tập trang học.

- Thí sinh trúng tuyển đến nhập học chậm do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tại có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên trường có thể xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh vào học với khoa liền ngay sau.

- Thí sinh trúng tuyển không đến nhập học, không báo cáo với Trường hoặc có thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh (với các trường hợp nêu trên) quá Ì năm, sau khi khoa học khai giảng 15 ngày coi như bỏ học. Trường sẽ xoa tên trong danh sách trúng tuyển.

- Thí sinh nhập học phải nộp kinh phí và học phí theo quy định của Trường

- Học phí được quy định riêng cho từng phương thức học và chuyên ngành đào tạo. Mức học phí được tính trên cơ sở quy định hàng năm của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo và sẽ được thông báo cụ thể khi báo nhập học và từng kỳ học, năm học.

 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG

Thời gian thi tuyển và khai giảng:

Trường sẽ tổ chức thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo vào tháng 3, tháng 4, tháng lo và tháng 11. Cụ thể sẽ thông báo sau.

Thời gian nhận hồ sơ :

- Thi tại trường: Thí sinh thi tuyển tại trường nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật) tại Khoa Đại học Tại chức (nhà 5) của Trường. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển Trường sẽ thông báo cụ thể sau.

- Thi tại các đơn vị phối hợp đào tạo: Thí sinh dự tuyển vào các lớp tại các đơn vị phối hợp đào tạo nộp tại đơn vị phối hợp đào tạo theo thời gian do Trường và đơn vị phối hợp đào tạo thống nhất quy định và sẽ thông báo cụ thể.
Comments