Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

LỜI HAY - Ý ĐẸP

Nguồn: helienthong.edu.vn

Lượt Truy Cập

web counter code

Tra Từ Điển

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Liên Thông

TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/anh-bia-on-thi-1.jpg

I/ TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MÔN TOÁN:

THÍ SINH DOWNLOAD TẠI ĐÂY: ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN

II/ TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MÔN LÝ:

THÍ SINH DOWNLOAD TẠI ĐÂY: ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ

III/ TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MÔN HÓA:

THÍ SINH DOWNLOAD TẠI ĐÂY: ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA

IV/ TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MÔN VĂN:

THÍ SINH DOWNLOAD TẠI ĐÂY: ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN

V/ TÀI LIỆU ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MÔN ANH:

THÍ SINH DOWNLOAD TẠI ĐÂY: ĐỀ CƯƠNG MÔN ANH

THÔNG BÁO: NHÀ TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐẠI HỌC TẠI CHỨC, VĂN BẰNG 2 CÁC NGÀNH NHƯ SAU:
KHỐI KINH TẾ: KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ KINH DOANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 
KHỐI KỸ THUẬT: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA - CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - CẦU ĐƯỜNG BỘ
KINH TẾ XÂY DỰNG 
KHỐI XÃ HỘI: LUẬT KINH TẾ - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - DU LỊCH 
KHỐI SƯ PHẠM: MẦM NON - TIỂU HỌC
KHỐI Y DƯỢC: KỸ THUẬT Y SINH
- ĐIỀU DƯỠNG DƯỢC SĨ

THÔNG BÁO: NHÀ TRƯỜNG TUYỂN SINH CAO HỌC (THẠC SĨ) CÁC NGÀNH NHƯ SAU:
CAO HỌC NGÀNH KẾ TOÁN
CAO HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

© 2016-2020 bởi Helienthong - All Rights Reserved.
Admin:
Helienthong