Trang Chủ‎ > ‎

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

LỜI HAY - Ý ĐẸP

Nguồn: helienthong.edu.vn

Lượt Truy Cập

web counter code

Tra Từ Điển

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

  • Trường là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển Trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.
  • Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật thực hành, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một dàn cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp - những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Trường lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu, không chỉ quan tâm trau dồi kiến thức, mà trau dồi kiến thức phải đi đôi với rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy tìm tòi sáng tạo, kết hợp lý luận với thực tiễn, không chỉ quan tâm phát triển tài năng, mà phát triển tài năng phải đi đôi với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm đào tạo thanh niên thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên.
  • Đội ngũ giảng dạy của Trường gồm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Số giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Phó giáo sư và Giáo sư chiếm 28% tổng số giảng viên, số giảng viên có trình độ Thạc sĩ chiếm 31%, phần còn lại là Cử nhân, Kỹ sư.
  • Trường được trang bị máy vi tính, bảo đảm cho mỗi sinh viên một máy khi học và thực hành.
  • Khối lượng kiến thức và kỹ năng của Chương trình đào tạo tương đối “nặng” so với các trường khác.
Khối lượng kiến thức và kỹ năng này đòi hỏi sinh viên phải học hành chuyên cần, nghiêm chỉnh. Những người ham chơi hơn ham học, muốn học giả mà lấy bằng thật thì không thích hợp với các chương trình này.
  • Sang năm 2016 - 2017, Nhà trường triệt để chống tiêu cực, chống gian lận trong thi cử liên thông đại học, cấm tặng quà cáp cho thầy cô giáo. Bất cứ cán bộ nhân viên nào, nếu phạm vào điều cấm kỵ này, đều bị loại khỏi trường. Nếu là sinh viên thì phải chịu hình thức kỷ luật nặng nhất.
© 2016-2020 bởi Helienthong - All Rights Reserved.
Admin:
Helienthong

Comments