Trang Chủ‎ > ‎

Giới thiệu ICTU

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông là một trường thuộc Đại học Thái Nguyên, chuyên về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông cho cả nước, trong đó tập trung chủ yếu cho thị trường nhân lực tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là trường đầu tiên và duy nhất tính đến năm 2017 trong khu vực trung du miền núi phía Bắc (trường thứ 16 trên toàn quốc) đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Mục lục

  • 1Lược sử
  • 2Các Khoa chuyên môn
  • 3Các phòng ban chức năng
  • 4Các trung tâm trực thuộc
  • 5Các ngành đào tạo
  • 6Xem thêm
  • 7Tham khảo
  • 8Liên kết ngoài

Lược sử

Trường được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, và Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thuộc Bộ Công thương, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa các tỉnh phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Hiện tại trường có 399 cán bộ, giảng viên trong đó giảng viên có trình độ GS, PGS, TSKH, TS là 43; số giảng viên còn lại đa số có trình độ thạc sĩ và 40 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, hơn 100 cán bộ giảng viên đã và đang học tập tại nước ngoài.

Nhà trường hiện đang đào tạo 17 ngành trình độ đại học, một số chuyên ngành trình độ thạc sĩ thuộc 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Công nghệ điện tử và viễn thông; Công nghệ tự động hóa; Hệ thống thông tin Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện. Cho đến nay, nhà trường có quy mô đào tạo trên 8.000 sinh viên và học viên cao học với số lượng sinh viên, học viên đã tốt nghiệp trên 6.000 người.

Nhà trường định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng các kỹ năng thực hành, giảm kiến thức hàn lâm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Tiêu biểu là hợp tác với Sam Sung, Foxconn, VNPT, Viettel trong hoạt động đào tạo, thực tập, thực tế, cấp học bổng cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Điện tử viễn thông. Nhà trường đã và đang xây dựng một số chương trình đào tạo trọng điểm, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quốc tế như các chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Điện tử viễn thông 

Nhiều sinh viên của Nhà trường đã đạt các giải cao ở các cuộc thi cấp Quốc gia. Tiêu biểu là nhóm sinh viên đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp sinh viên toàn quốc lần thứ 1 (Startup Student Ideals) năm 2016 , cũng như nhiều giải cao trong các cuộc thi khoa học công nghệ cấp Quốc gia 

Thực hiện công văn 5444 ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin  trình độ đại học. Nhà trường đã triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù cho 04 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm: ngành Thương mại điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính. Trong đó, thời gian đào tạo tại các doanh nghiệp (chủ yếu đặt tại Hà Nội) tối thiểu là 30%. Điều đó cũng có nghĩa sinh viên có thể được đào tạo toàn bộ giai đoạn chuyên ngành tại Hà Nội tùy vào từng chương trình đào tạo .

Các Khoa chuyên môn

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông

Khoa Công nghệ tự động hóa

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

Khoa Truyền thông đa phương tiện

Khoa Khoa học cơ bản

Các phòng ban chức năng

Phòng Hành chính tổ chức

Phòng Quản trị phục vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các trung tâm trực thuộc

Trung tâm phát triển phần mềm

Trung tâm Tuyển sinh và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện

Các ngành đào tạo

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin

Khoa học máy tính

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

An toàn thông tin

Kỹ thuật máy tính (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật máy tính; Quản trị hệ thống máy tính; Hệ thống nhúng)

Kỹ thuật y sinh (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật y sinh; Điện tử y tế; Tin học y tế)

Công nghệ, kỹ thuật điện tử, viễn thông (Gồm các chuyên ngành Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông; Công nghệ và thiết bị di động; Cơ điện tử; Vật liệu điện tử nano, Quản trị kinh doanh viễn thông, Kinh tế viễn thông).

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện - điện tử ô tô)

Công nghệ, kỹ thuật điều khiển, tự động hoá

Hệ thống thông tin kinh tế (Gồm các chuyên ngành Tin học kinh tế; Tin học kế toán; Tin học ngân hàng)

Quản trị văn phòng (Gồm các chuyên ngành Hành chính văn phòng; Văn thư- Lưu trữ)

Thương mại điện tử (E-commerce)

Công nghệ truyền thông

Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế đồ họa (Graphic design)

Comments