Trang Chủ‎ > ‎

Chương Trình Đào Tạo

  • Chương trình đào tạo Đại học của ĐKC có phần “nặng” hơn nhiều trường đại học khác. Vì sao vậy? Vì ĐKC chủ trương: một sinh viên tốt nghiệp Đại học phải hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng sau đây:

1-        Thông thạo nghề nghiệp chuyên môn

2-        Thành thạo kỹ năng sử dụng máy vi tính (thông qua 360 tiết học và thực hành trên máy, không kể số giờ tự do truy cập Internet miễn phí tại Thư viện của Trường)

3-        Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh (thông qua 1.080 tiết học trên lớp để đạt trình độ C hay 500 - 550 điểm TOEFL).

Hai môn Tin học và Tiếng Anh được bố trí vào chương trình đào tạo chính khoá, vì vậy sinh viên không phải học thêm tại Trung tâm Tin học hay Trung tâm tiếng Anh như ở nhiều trường đại học khác. Sinh viên học hết năm thứ ba có khả năng học tiếp năm thứ tư bằng tiếng Anh tại nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh từ 550 điểm TOEFL trở lên có thể học tiếp Thạc sĩ bằng tiếng Anh tại các trường đại học nước ngoài và ngay tại Trường.

Nhờ hội đủ cả 3 khối kiến thức và kỹ năng nêu trên, sinh viên ĐKC thường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và được đãi ngộ bằng một mức lương tương đối cao.

Những sinh viên khá và giỏi có khả năng đạt được 2 bằng cử nhân trong vòng 4 năm rưỡi hoặc 5 năm, trong đó bằng thứ hai là bằng Cử nhân tiếng Anh. Có được trình độ này thì càng dễ tìm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Comments