Môn chính nhân hệ số 2 & Điểm thi Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2014

đăng 01:17, 10 thg 8, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:18, 10 thg 8, 2014 ]
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ THPT ( CẤP 3 ) & XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014:

 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM SÀN - ĐIỂM CHUẨN - NGUYỆN VỌNG 2 - NGUYỆN VỌNG 3

Trường Đại học Công nghiệp thông báo Quy định môn thi chính cho các ngành tuyển sinh năm 2014 như sau:

        THÍ SINH CÂN NHẮC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TÍCH KIỆM THỜI GIAN CŨNG NHƯ NÂNG CAO CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CỦA MÌNH

        THÍ SINH XÉT TUYỂN DƯỚI ĐIỂM SÀN THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC TẠI WEBSITE HTTP://HELIENTHONG.EDU.VN

Comments