Điểm chuẩn & NV2 Đại học Công Đoàn 2014

đăng 23:52, 10 thg 8, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:55, 10 thg 8, 2014 ]
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ THPT ( CẤP 3 ) & XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014:
 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM SÀN - ĐIỂM CHUẨN - NGUYỆN VỌNG 2 - NGUYỆN VỌNG 3


 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quan hệ lao động

D340408

A

14,0

 

A1

14,0

D1

14,0

2

Bảo hộ Lao động

D850201

A

15,0

A1

16,0

3

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

A

14,5

D1

14,5

4

Quản trị nhân lực

D340404

A

14,5

D1

14,5

5

Kế toán

D340301

A

15,0

D1

15,0

6

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

16,0

D1

16,5

 

7

Xã hội học

D310301

C

14,5

D1

14,5

8

Công tác xã hội

D760101

C

16,5

D1

16,0

9

Luật

D380101

C

19,0

D1

17,0

   
 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

C340101

A

10,0

 

D1

10,0

2

Kế toán

C340301

A

10,0

D1

10,0

3

Tài chính Ngân hàng

C340201

A

10,0

D1

10,0ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

1. Liên thông Đại học:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

D340101

A

14,0

 

D1

14,0

2

Kế toán

D340301

A

15,5

D1

16,0

3

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

15,5

D1

15,5

 

 

2. Liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Kế toán

C340301

A

10,0

 

  

        THÍ SINH CÂN NHẮC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TÍCH KIỆM THỜI GIAN CŨNG NHƯ NÂNG CAO CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CỦA MÌNH

        THÍ SINH XÉT TUYỂN DƯỚI ĐIỂM SÀN THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC TẠI WEBSITE HTTP://HELIENTHONG.EDU.VN

Comments