Điểm chuẩn và NV2, NV3 Đại học Đại Nam 2014

đăng 00:55, 10 thg 8, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 19:24, 28 thg 8, 2014 ]
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ THPT ( CẤP 3 ) & XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014:


 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM SÀN - ĐIỂM CHUẨN - NGUYỆN VỌNG 2 - NGUYỆN VỌNG 3

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

 

          Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đại Nam thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 như sau:

1-      Điểm trúng tuyển (đã nhân hệ số 2 điểm môn chính)

a-      Hệ Đại học:

                 + Khối A, A1, C, D:  17.5 điểm

                 + Khối B: 19,0 điểm

b-     Hệ Cao đẳng:

                 + Khối A, A1, D: 13, 5 điểm

2-      Môn chính (điểm được nhân hệ số 2) theo ngành và khối thi

TT

Ngành/ Khối

A

A1

B

C

D

1

Quản trị kinh doanh

Toán

Tiếng Anh

 

 

Ngoại Ngữ

2

Tài chính ngân hàng

Toán

Tiếng Anh

 

 

Ngữ văn

3

Kế toán

Toán

Tiếng Anh

 

 

Ngữ văn

4

Quan hệ công chúng

Toán

Tiếng Anh

 

Ngữ văn

Ngữ văn

5

Xây dựng

Toán

Toán

 

 

 

6

Công nghệ thông tin

Toán

Toán

 

 

Toán

7

Dược học

Hóa

 

Sinh

 

 

8

Tiếng Anh

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

Ghi chú:

  • Điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông
  • Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.

 Chỉ tiêu NV2. NV3 nhà trường lấy từ mức điểm chuẩn NV1 ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ sớm

 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS

PGS.TS Phan Trọng Phức


        THÍ SINH CÂN NHẮC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TÍCH KIỆM THỜI GIAN CŨNG NHƯ NÂNG CAO CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CỦA MÌNH

        THÍ SINH XÉT TUYỂN DƯỚI ĐIỂM SÀN THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC TẠI WEBSITE HTTP://HELIENTHONG.EDU.VN


Comments