Bộ Giáo Dục khẳng định "Đây là phương án tính điểm cuối cùng" không thay đổi nữa

đăng 08:11, 10 thg 8, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 08:20, 10 thg 8, 2014 ]
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ THPT ( CẤP 3 ) & XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014:


 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM SÀN - ĐIỂM CHUẨN - NGUYỆN VỌNG 2 - NGUYỆN VỌNG 3

(Dân trí) - Chiều nay, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD-ĐT đã lý giải việc nhân hệ số điểm môn chính và tác động của việc nhân hệ số cho điểm ưu tiên.
 >>   “Phá” quy chế tuyển sinh để thí sinh có lợi?
 >>   Đăng ký ngành xác định môn thi chính có thể hưởng tối đa gần... 5 điểm ưu tiên
 >>   Tin nóng: Nhiều trường có thể phải xác định lại điểm chuẩn
 >> Ngành đăng ký môn thi chính, điểm ưu tiên được nhân 4 chia 3

Theo đó, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng, việc nhân hệ số hai của điểm môn chính sẽ chuyển từ hệ điểm 30 sang hệ điểm 40 chính vì vậy điểm xét tuyển tối thiểu có tính đến hệ số môn chính sẽ bằng điểm xét tuyển cơ bản nhân với 4 chia cho 3, và điểm ưu tiên cũng bằng điểm ưu tiên theo Quy chế (ứng với hệ điểm 30) nhân với 4 chia cho 3.

Để lý giải cho vấn đề này, có thể dẫn ra các ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, phải lưu ý tách biệt tác động của nhân hệ số điểm môn chính và tác động của việc nhân hệ số cho điểm ưu tiên.

Thứ nhất, nghiên cứu tác động của nhân hệ số điểm môn chính khi không có tác động của điểm ưu tiên (coi như học sinh ở khu vực 3 không có ưu tiên gì).

Xét 3 trường hợp:

- Điểm môn chính bằng điểm trung bình của 3 môn;  điểm môn chính thấp hơn điểm trung bình của 3 môn và  điểm môn chính cao hơn điểm trung bình của 3 môn:

- Học sinh thi khối B có kết quả: Toán 4, Hóa 6, Sinh 5. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (bằng điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính, tổng điểm có xét hệ số môn chính là 20 (4+6+10) và điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính là:15x4/3=20. Như vậy dù quy định môn chính hay không thì học sinh vẫn đạt ở mức điểm xét tuyển tối thiểu mà trường chọn.

- Học sinh thi khối B có kết quả: Toán 5, Hóa 6, Sinh 4. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (bằng điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính, tổng điểm có xét hệ số môn chính là 19 (5+6+8) dưới mức điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (15x4/3 = 20).

- Học sinh thi khối B có kết quả: Toán 4, Hóa 4, Sinh 6. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 14 điểm (dưới điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính, tổng điểm có xét hệ số môn chính là 20 (4+4+12) bằng mức điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (15x4/3 = 20).

Qua 3 thí dụ trên có thể thấy: nếu điểm môn chính bằng điểm trung bình 3 môn thì việc nhân hệ số môn chính không có tác động gì, nhưng nếu học sinh có kết quả môn chính cao hơn trung bình sẽ được lợi khi xét tuyển còn thấp hơn thì sẽ bị thiệt khi xét tuyển. đây là ưu điểm của việc quy định môn chính (cho phép chọn được học sinh có năng lực ở môn chính).

Thứ hai, Nghiên cứu tác động của việc nhân hệ số cho điểm ưu tiên, khi không có tác động của việc nhân hệ số môn chính.

Như phân tích ở trên, để loại bỏ tác động của việc nhân hệ số môn chính, ta phải chọn ví dụ sao cho điểm môn chính bằng điểm trung bình của 3 môn

Học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế có kết quả: Toán 5, Hóa 3, Sinh 4. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (5+3+4+3 điểm ưu tiên) bằng điểm xét tuyển cơ bản

- Nếu quy định Sinh là môn chính, và không nhân hệ số cho điểm ưu tiên tổng điểm có xét hệ số môn chính là 5+3+8+3 điểm ưu tiên = 19) và điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính là:15x4/3 = 20. Như vậy nếu không nhân hệ số điểm môn chính thì học sinh sau khi nhân hệ số môn chính sẽ có kết quả dưới điểm xét tuyển cơ bản có xét đến hệ số môn chính

- Nếu nhân hệ số cho điểm ưu tiên, điểm của học sinh sẽ là: 5+3+8+3x4/3 = 20 đúng bằng điểm xét tuyển cơ bản có xét đến hệ số môn chính

Như vậy vấn đề trên đã rõ, không nhân hệ số điểm ưu tiên, học sinh sẽ bị thiệt

Thứ ba, Để chỉ ra các nhận định sai có thể có khi lẫn lộn tác động của việc nhân hệ số môn chính, ví dụ: đều nhận hệ số cho điểm ưu tiên, nhưng chọn 2 tình huống khác nhau sẽ có kết quả khác nhau:

- Học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế có kết quả: Toán 5, Hóa 4, Sinh 3. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (5+4+3+3 điểm ưu tiên) bằng điểm xét tuyển cơ bản; nhưng khi xét đến hệ số môn chính, điểm sẽ là: 5+4+6+4 = 19 thấp hơn điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (20 điểm) mặc dù vẫn nhân hệ số cho điểm ưu tiên;

- Học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế có kết quả: Toán 3, Hóa 3, Sinh 5. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 14 điểm (3+3+5+3điểm ưu tiên) thấp hơn điểm xét tuyển cơ bản; nhưng khi xét đến hệ số môn chính, điểm sẽ là: 3+3+10+4 = 20 bằng điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính. Điều này có thể gây ra nhầm lẫn rằng học sinh được lợi do nhân hệ số cho điểm ưu tiên. Nhưng thực chất đấy là do tác động của việc nhân hệ số cho môn chính.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định: “Nhân hệ số cho điểm ưu tiên khi quy định môn thi chính với đảm bảo công bằng cho thí sinh”.

         THÍ SINH CÂN NHẮC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐỂ TÍCH KIỆM THỜI GIAN CŨNG NHƯ NÂNG CAO CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CỦA MÌNH

        THÍ SINH XÉT TUYỂN DƯỚI ĐIỂM SÀN THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC TẠI WEBSITE HTTP://HELIENTHONG.EDU.VNComments