Danh sách thí sinh dự thi liên thông Đại học ngành Dược sĩ năm 2014 đợt 1

đăng 01:15, 28 thg 6, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 05:40, 30 thg 6, 2014 ]
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC SĨ NĂM 2014 ĐỢT I

Lớp LT TC, CĐ - ĐH

STT HỌ ĐỆM TÊN NĂM SINH NƠI SINH

1 Khuất Thị Phương Anh 20.09.1982 Hà Nội
2 Lê Kim Anh 10.12.1985 Hà Nội
3 Trương Tuấn Anh 18.06.1996 Hà Tây
4 Ngô Quang Bình 15.09.1991 Bắc Giang
5 Hoàng Trung Chung 23.08.1993 Hòa Bình
6 Lương Đức  Cường 04.03.1981 Hà Nội
7 Vũ Hoàng Diệp 18.07.1986 Hà Nội
8 Đặng Thị Đoài 15.06.1977 Phú Thọ
9 Phạm Kim Dung 19.08.1969 Hà Nội
10 Nguyễn Thị Duyên 10.12.1979 Hà Nội
11 Nguyễn Thị Duyên 19.10.1982 Thái Nguyên
12 Đoàn Thị Thúy 27.10.1973 Hà Nội
13 Nguyễn Thúy 11.06.1989 Hà Nội
14 Đặng Thị Thu 19.05.1982 Quảng Ninh
15 Phạm Hồng Hải 20.09.1990 Hà Nội
16 Lê Thu Hằng 12.01.1983 Hải Dương
17 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01.11.1986 Hà Nội
18 Phạm Thị Thu Hằng 11.12.1986 Phú Thọ
19 Lê Quang Hạnh 20.03.1974 Hưng Yên
20 Lê Thị Hồng 29.10.1970 Bắc Ninh
21 Nguyễn Thị Hồng 15.05.1968 Bắc Giang
22 Nguyễn Thị Hường 10.08.1975 Thái Bình
23 TRần Thị  Hường 02.04.1990 Phú Thọ
24 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16.05.1991 Hà Nội
25 Nguyễn Phương Huyền 12.12.1992 Sơn La
26 Lê Thị  22.03.1993 Thái Bình
27 Nguyễn Hương Lan 14.02.1990 Hà Nội
28 Nguyễn Thị Tuyết Lan 30.11.1976 Thái Nguyên
29 Nguyễn Công Lợi 01.10.1981 Quảng Bình
30 Nguyễn Thị Khánh Ly 30.09.1982 Yên Bái
31 Nguyễn Thị Mai 01.08.1985 Hà Nội
32 Đỗ Hồng  Minh 01.07.1993 Hà Nội
33 Nguyễn Xuân Minh 10.11.1983 Hà Nội
34 Nguyễn Bá  Mười 09.11.1993 Hải Phòng
35 Đoàn Thanh Nga 13.03.1986 Lâm Đồng
36 Chu Thị Ngọc 19.05.1984 Thái Nguyên
37 Nguyễn Thế Ngọc 01.09.1985 Vĩnh Phúc
38 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15.07.1981 Phú Thọ
39 Lê Thị Nguyệt Ninh 08.03.1987 Phú Thọ
40 Nguyễn Thị Thu Phương 20.07.1984 Thái Nguyên
41 Trần Thị  Phượng 15.11.1978 Thái Nguyên
42 Đỗ Trung Quân 06.03.1990 Nam Định
43 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02.09.1988 Hà Nội
44 Vũ Thị Như Quỳnh 08.11.1976 Hải Phòng
45 Nguyễn Thị Sương 10.10.1981 Nghệ An
46 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03.01.1976 Hà Tây
47 Nguyễn Bích Thảo 08.04.1981 Quảng Ninh
48 Lương Thị Thu 22.03.1980 Thanh Hóa
49 Nguyễn Thị Thu 12.10.1987 Hà Nội
50 Phan Bá Thuân 26.12.1992 Hà Tây
51 Phan Thị Thư Thương 03.10.1991 Yên Bái
52 Nguyễn Thu Thủy 20.10.1986 Hà Nội
53 TRần Tiến Trung 31.07.1990 Hà Nội
54 Đỗ Thị Thanh 05.10.1978 Hà Nội
55 Dự Thị Tuyến 11.10.1987 Hà Nội
56 Nguyễn Thị Hải Yến 14.12.1993 Phú Thọ
57 Vi Hải Yến 11.06.1984 Thái Nguyên
58 Đàm Anh Tuấn 06.11.1989 Bắc Ninh

Comments