Danh sách lớp chuyển đổi ngành năm 2014 đợt 2

đăng 01:34, 28 thg 6, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:34, 28 thg 6, 2014 ]
DANH SÁCH LỚP CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NĂM 2014 ĐỢT II
( CHUYỂN ĐỔI TỪ TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, BẰNG 3/7 ---- CAO ĐẲNG NGHỀ )
THỜI GIAN HỌC: NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 6 THÁNG - 12 THÁNG

Lớp chuyển đổi đợt 2

STT HỌ ĐỆM TÊN NĂM SINH NƠI SINH
         
1 Bùi Văn  Kha 15.10.1986 Phú Thọ
2 Nguyễn Văn Phước 19.04.1980 Hà Nội
3 Nguyễn Văn Duy 02.06.1992 Hòa Bình
4 Phạm Công Hưng 18.05.1973 Thái Bình
5 Trần Văn Dũng 28.03.1989 Hà Nội
6 Nguyễn Trung 14.07.1987 Ninh Bình
7 Đặng Ngọc  Tiến 30.10.1975 Nam Định
8 Hàn Ngọc Hạnh 03.07.1991 Thanh Hóa
9 Nguyễn Tiến Chung 20.08.1990 Hà Tây
10 Nguyễn Khắc Đạt 01.09.1983 Vĩnh Phúc
11 Kiều Đình Khanh 18.05.1982 Hà Tĩnh
12 Mai Xuân Mạnh 15.09.1989 Thanh Hóa
13 Nguyễn Đức Quang 26.07.1991 Thái Bình
14 Quách Hữu  Nam 29.08.1980 HCM

Comments