Hồ Sơ Thi Liên Thông Đại Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!
NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
- XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- HỆ THỐNG ĐIỆN
- TỰ ĐỘNG HÓA
- CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY
- KỸ THUẬT Y SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

https://lh3.googleusercontent.com/URXZuK05LQBOfbND9ha5FS5jYVyRWqNjxQVFHW5KLNSZkpKPzZ6l5AHDJbNJEycw80Tehw
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- XÂY DỰNG 
- KIẾN TRÚC
- CNKT MÔI TRƯỜNG
- DU LỊCH 
- NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

http://hnue.edu.vn/Portals/0/Images/c72775d0-caaa-4207-8002-1746a5d42528.jpg
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- SƯ PHẠM MẦM NON 
- SƯ PHẠM TIỂU HỌC 
- SƯ PHẠM TIẾNG ANH
- SƯ PHẠM TOÁN 
- SƯ PHẠM VĂN 
- SƯ PHẠM HÓA 
- SƯ PHẠM VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- DƯỢC HỌC ( DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC )
- Y ĐIỀU DƯỠNG