Đại học Thương Mại


THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

LỚP ĐANG ÔN TẬP. ĐỀ NGHỊ THÍ SINH CÓ NHU CẦU ĐI HỌC CẦN TƯ VẤN GỌI ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP CHO CÁC HOTLINE SAU:

- SĐT: 094.226.1666 - THẦY SƠN
- SĐT: 09.181.27186 - THẦY MINH
- SĐT: 096.456.1666 - CÔ NHUNG
- SĐT: 0919.22.07.11 - CÔ THỦY TIÊN

HOẶC ĐĂNG KÝ QUA NHẮN TIN THEO CÚ PHÁP: HỌ TÊN + TRƯỜNG + NGÀNH GỬI 09.181.27186


HOẶC THÍ SINH MANG HỒ SƠ ĐẾN TRỰC TIẾP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN BA ĐÌNH, PHÒNG TUYỂN SINH, SỐ 38 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT HƠN.